επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13290
Βάση 2022
Εισακτέοι
113
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πελοποννήσου καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, με σκοπό την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Οι φοιτητές του Τμήματος θα συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές, θεωρητικές, εργαστηριακές, βιωματικές, διεπαγγελματικές και κλινικές δραστηριότητες. Αυτή η λειτουργική αλληλεπίδραση που έχει ως επίκεντρο τον φοιτητή θα ενισχύσει θετικά τη μάθηση και θα υποστηρίξει την επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων, παρέχοντάς όλα τα απαραίτητα εφόδια για το σύγχρονο περιβάλλον, τις τεχνολογικές εξελίξεις και το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως :

• Στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,

• Στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή εργασιακής σχέσης,

• Ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ΄ οίκον επισκέψεις ασθενών,

• Μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αποτελείται από οκτώ εξάμηνα φοίτησης και δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ο συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων του ΠΠΣ είναι πενήντα ένα (51) και αφορούν δύο (2) κατηγορίες μαθημάτων: α. ΜΥΠ: Υποχρεωτικά & β. ΜΥΕΠ: Υποχρεωτικά Επιλογής (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) γ. ΜΕΕ: Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, Τα παραπάνω μαθήματα χωρίζονται στις εξής επιμέρους κατηγορίες: α. ΜΓΥ: Γενικού Υποβάθρου β. ΜΕΥ: Ειδικού Υποβάθρου (επιστημονικής περιοχής) & γ. ΜΕ: Ειδίκευσης (Ειδικότητας). Στο Η (8ο) εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Πτυχιακής Εργασίας ή δύο (2) μαθημάτων επιλογής αντ’ αυτής. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσιοθεραπευτές» ή «Φυσικοθεραπευτές» και με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων συγγενών και επίκτητων καθώς και τραυματικών βλαβών στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, να προβαίνουν σε φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενούς, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εκτελούν με ασφάλεια τις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, που για κάθε περίπτωση ενδείκνυνται (ΦΕΚ 222/17-09- 2003). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ έχουν θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) το οποίο αποτελείται από 2 άρθρα. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πελοποννήσου δεν προσφέρει ακόμη κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2280
21