Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

Κωδικός Μηχανογραφικού: 740
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7645
Βάση 2017
Εισακτέοι
175
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα παρακολουθήσεις τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς:

Στο Δημόσιο Τομέα στα Τμήμα Προμηθειών και στα Τμήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων και Διακίνησης Υλικών όπως:

 • σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 • σε Νοσοκομεία – Κλινικές
 • σε Οργανισμούς Λιμένων , Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων
 • σε Οργανισμούς Διαχείρισης Υλικών και Υπηρεσιών( ΟΔΔΥ, ΟΣΚ, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Οργανισμοί ) 13 δ) σε Τελωνεία – Εμπορευματικά κέντρα
 • σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους – ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.ά)
 • στον Τραπεζικό Τομέα
 • σε Βιομηχανικές Μονάδες Κρατικής Συμμετοχής ( ΕΛΒΟ, ΕΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.ά.).

Στον Ιδιωτικό Τομέα της οικονομίας όπως:

 • Σε βιομηχανικές μονάδες
 • Σε εμπορευματικές επιχειρήσεις
 • Σε μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρείες (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές)
 • Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ευρύτερος τομέας π.χ Ξενοδοχεία, Τουρισμός, Ασφαλιστικές εταιρίες, Διανομή εντύπων- δεμάτων )
 • Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3rd Party Logistics- εφοδιαστικής)
 • Στον Τομέα Αγροτικής Παραγωγής (π.χ συνεταιρισμοί)
 • Σε Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ επιλογήν μαθήματα τα οποία στελεχώνουν τα επτά πρώτα εξάμηνα σε συνδυασμό με ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία θα εμβαθύνεις σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής μαθήματα: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Οικονομική Ανάλυση, Στατιστική, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστήματα Διανομής και Μεταφορών, Διαχείριση Προμηθειών, Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης, Βελτιστοποίηση Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 174 ( ΦΕΚ 184 τ.Α΄/06.09.2006) και έχεις το δικαίωμα να ασχοληθείς στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση και διαχείριση Αποθηκών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Σχεδιασμός Δικτύων Διανομής
 • Προγραμματισμός Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Υποστήριξη Παραγωγής
 • Υποστήριξη λειτουργιών Εμπορίας
 • Μεταφορές (Αεροπορικές – Θαλάσσιες – Οδικές – Σιδηροδρομικές)
 • Τυποποίηση Προϊόντων
 • Διασφάλιση Ποιότητας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις σχετίζονται τόσο με το κλάδο των Logistics και τις εξειδικεύσεις που υπάρχουν όσο και γενικότερα στο κλάδο της Διοίκησης. Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά είναι:

 1. Λειτουργία και Διαχείριση Υποδομών
 2. Παγκόσμια Εφοδιαστική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Χώρου
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Shipping and Logistics
 5. Transportation and Business Logistics.

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40