Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 599
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12698
Βάση 2017
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα καλλιεργήσεις τις ικανότητες αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, διαχείρισης πληροφοριών με έμφαση στη χρήση τεχνολογίας. Θα μάθεις να ταξινομείς και να οργανώνεις το υλικό κάθε είδους βιβλιοθήκης και μονάδας πληροφόρησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμα, θα λάβεις τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να αποκτήσεις κριτική σκέψη για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου σου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε οποιοδήποτε είδος βιβλιοθήκης και μονάδας πληροφόρησης. Δηλαδή μπορείς να εργαστείς στις ακόλουθες βιβλιοθήκες:

 • Εθνική
 • Κεντρικές,
 • Ακαδημαϊκές,
 • Σχολικές,
 • Λαϊκές,
 • Ειδικής έρευνας, αλλά και σε κέντρα πληροφόρησης – τεκμηρίωσης,
 • εκδοτικούς οίκους,
 • βιβλιοπωλεία,
 • εταιρίες συστημάτων πληροφόρησης και
 • σε κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί την οργάνωση της πληροφόρησης.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες για πληροφόρηση της ελληνικής κοινωνίας και τη διεθνή πρακτική στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μονάδες υπηρεσιών πληροφόρησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έμφαση δίνεται στις περιπτωσιολογικές μελέτες και στη συλλογική εργασία.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο τα μαθήματα κατανέμονται σε δύο τομείς:

 1. Τομέας μαθημάτων γενικής υποδομής και τεχνολογιών πληροφόρησης
 2. Τομέας μαθημάτων επιστημών της πληροφόρησης. Τα μαθήματα διακρίνονται σε α) Γενικής Υποδομής, β) Ειδικής Υποδομής και γ) Ειδικότητας. Στο τμήμα προσφέρεται εργαστήριο με τίτλο: Διαχείρισης της Πληροφορίας

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορείς να εργαστείς σε οποιαδήποτε είδος βιβλιοθήκης και μονάδας πληροφόρησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να μελετήσεις το Π.Δ. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

Master program in Information Systems με κατεύθυνση Business development,

Μουσειακές Σπουδές

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18