Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Κωδικός Μηχανογραφικού: 549
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6473
Βάση 2017
Εισακτέοι
122
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής θα λάβεις την επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων Εφοδιαστικής που μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτή. Στόχος του τμήματος είναι να αποκτήσεις το υπόβαθρο ώστε να ανταποκρίνεσαι άρτια σε θέσεις Ειδικού Οργάνωσης και Ελέγχου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Μεσαίου στελέχους Logistics ή ακόμα και σε θέση Διευθυντή Logistics. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς:
Στο Δημόσιο Τομέα στα Τμήμα Προμηθειών και στα Τμήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων και Διακίνησης Υλικών όπως:

 • σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
 • σε Νοσοκομεία – Κλινικές
 • σε Οργανισμούς Λιμένων , Αερολιμένων και Σιδηροδρόμων δ) σε Οργανισμούς Διαχείρισης Υλικών και Υπηρεσιών( ΟΔΔΥ, ΟΣΚ, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Οργανισμοί ) 13 δ) σε Τελωνεία – Εμπορευματικά κέντρα
 • σε Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινού Οφέλους – ΔΕΚΟ (ΕΛΤΑ – ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.ά)
 • στον Τραπεζικό Τομέα
 • σε Βιομηχανικές Μονάδες Κρατικής Συμμετοχής ( ΕΛΒΟ, ΕΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.ά.)
 • Στον Ιδιωτικό Τομέα της οικονομίας όπως:
 1. Σε βιομηχανικές μονάδες
 2. Σε εμπορευματικές επιχειρήσεις
 3. Σε μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρείες (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές)
 4. Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ευρύτερος τομέας π.χ Ξενοδοχεία, Τουρισμός, Ασφαλιστικές εταιρίες, Διανομή εντύπων- δεμάτων )
 5. Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (3rd Party Logistics- εφοδιαστικής)
 6. Στον Τομέα Αγροτικής Παραγωγής (π.χ συνεταιρισμοί)
 7. Σε Εταιρείες Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν σχέση με τα Logistics

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

To Πρόγραμμα Σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, όπως επίσης επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, με την οποία εμβαθύνεις σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η φύση των μαθημάτων σχετίζεται με:

 • Θέματα Τεχνολογίας και Διαχείρισης των πρώτων υλών , των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων των εφοδιαστικών αλυσίδων
 • Θέματα Διοίκησης και Οικονομίας που σχετίζονται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Θέματα εφαρμογής Πληροφοριακών Συστημάτων ως εργαλείων διαχείρισης των Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 174 ( ΦΕΚ 184 τ.Α΄/06.09.2006) και έχεις το δικαίωμα να ασχοληθείς στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση και διαχείριση Αποθηκών
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Σχεδιασμός Δικτύων Διανομής
 • Προγραμματισμός Προμηθειών
 • Διαχείριση Παραγγελιών
 • Υποστήριξη Παραγωγής
 • Υποστήριξη λειτουργιών Εμπορίας
 • Μεταφορές (Αεροπορικές – Θαλάσσιες – Οδικές – Σιδηροδρομικές)
 • Τυποποίηση Προϊόντων
 • Διασφάλιση Ποιότητας

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις σχετίζονται τόσο με το κλάδο των Logistics και τις εξειδικεύσεις που υπάρχουν όσο και γενικότερα στο κλάδο της Διοίκησης. Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά είναι:

 • Λειτουργία και Διαχείριση Υποδομών
 • Παγκόσμια Εφοδιαστική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Χώρου
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Shipping and Logistics
 • Transportation and Business Logistics

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

7782
39