επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13625
Βάση 2022
Εισακτέοι
120
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. έχεις τη δυνατότητα να καταρτιστείς ως εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας. Θα μάθεις να σχεδιάζεις προγράμματα που βασίζονται στην εις βάθος κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού, να χρησιμοποιείς διδακτικές μεθόδους και μέσα ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να εφαρμόζεις, μελετάς και αξιολογείς τα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης. 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα Βάσης, τα μαθήματα Προσανατολισμού, 1 επιπλέον μάθημα Προσανατολισμού ή ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (από άλλο Τμήμα), 1 μάθημα Ξένης Γλώσσας και δύο υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, το τμήμα χωρίζεται σε 4 τομείς: α) Τομέας Ψυχολογίας – Ειδικής Αγωγής β) Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας γ) Τομέας Παιδαγωγικής δ) Τομέας Αισθητικής Παιδείας. Τα μαθήματα βάσης είναι πιο γενικά, όπως για παράδειγμα: εκπαιδευτική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών προσχολικής ηλικίας, εισαγωγή στην ειδική αγωγή κ.α. Τα μαθήματα προσανατολισμού προσφέρουν μια παραπάνω εξειδίκευση στο αντικείμενο. Για παράδειγμα: Συμβουλευτική-Κοινωνική & Συναισθηματική Αγωγή, παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ειδική εκπαίδευση, θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις, αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά: 1. Επιστήμες της Αγωγής 2. Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα 3. Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους 4.Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 5.Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση -Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1.Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education 2. MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education 3. Master of Science in Educational Studies

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4