Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Κωδικός Μηχανογραφικού: 162
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10060
Βάση 2017
Εισακτέοι
234
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. θα έχεις τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς κατάλληλα ώστε να είσαι ικανός να βοηθήσεις στην ομαλή και ενεργητική γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού , στην δύσκολη περίοδο της προσχολικής ηλικίας. Θα μάθεις να χρησιμοποιείς διάφορα γνωστικά αντικείμενα, στάσεις και αξίες που θα σε βοηθήσουν στην διεκπεραίωση του έργου σου. Επίσης, θα ασχοληθείς με την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικές ομάδες και εξειδικεύονται στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής, έρευνες, ειδικά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις και πτυχιακή εργασία (ή δύο μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής)
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνεται σε πέντε τομείς:

 1. Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής
 2. Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής
 3. Τομέας Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού
 4. Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και
 5. Σπουδών Φύλου
 6. Τομέας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Τα βασικά θέματα που μελετώνται και ερευνώνται σε κάθε τομέα είναι τα ακόλουθα:

 1. Τομέας Παιδαγωγικών Σπουδών και Γενικής Διδακτικής: Γενική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Φιλοσοφία της Παιδείας κα.
 2. Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής : Εξελικτική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών, Συμβουλευτική Ψυχολογία κα.
 3. Τομέας Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Οικονομία της Εκπαίδευσης και Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη, Εκπαιδευτική Πολιτική, Διοίκηση και Στελέχωση της Εκπαίδευσης κα.
 4. Τομέας Λογοτεχνίας, Γλώσσας και Πολιτισμού: Γλωσσολογία, Γραπτή Γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση, Θεατρική Αγωγή, Θεατρικό Παιχνίδι – Αυτοσχεδιασμός, Θεωρία κα Ερμηνεία της Λογοτεχνίας, Λαογραφία – Λαϊκός Πολιτισμός, Λογοτεχνία και Έμφυλη Γυναικεία Ταυτότητα, Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Εκπαίδευση, Μουσειολογία – Μουσειοπαιδαγωγική κα.
 5. Τομέας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: Διδακτική Μαθηματικών, Διδακτική Στατιστικής, Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβάλλον), Διδακτική Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.)

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
 • Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση
 • Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8