Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα

Κωδικός Μηχανογραφικού: 801
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14025
Βάση 2022
Εισακτέοι
87
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής της Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα  θα αποκτήσεις στρατιωτική και ακαδημαϊκή Εκπαίδευση. Αποστολή της ΣΣΕ είναι:

α. Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους Ευέλπιδες και στους Σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

β. Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς του ΣΞ με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

γ. Να σχεδιάζει και να οργανώνει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Ερευνητικά Προγράμματα σε θέματα Στρατιωτικής Επιστήμης σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 3187/2003.

δ. Κάθε έργο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της καθορισθείσας αποστολής της, από το Ν.3187/03, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων Όπλα ονομάζεσαι Ανθυπολοχαγός Όπλων και κατατάσσεσαι στα παρακάτω Όπλα:

  • Πεζικό
  • Τεθωρακισμένα
  • Πυροβολικό
  • Μηχανικό
  • Διαβιβάσεις
  • Αεροπορία Στρατού

Επαγγελματικά μπορείς να εξελιχθείς μέχρι τους ανώτατους βαθμούς της Στρατιωτικής Ιεραρχίας. Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας σου ως Αξιωματικός έχεις τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμείς και εφόσον γνωρίζεις πολύ καλά ξένες γλώσσες να διεκδικήσεις τη φοίτηση σου σε Σχολές-Σχολεία του εξωτερικού, αναλόγως των αναγκών του Στρατού, καθώς και υπηρέτηση σε διάφορες θέσεις εξωτερικού (Στρατηγεία ΝΑΤΟ, Ακόλουθοι Πρεσβειών, Ειρηνευτικές Αποστολές κ.λ.π.).

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ως σπουδαστής θα αποκτήσεις Ακαδημαϊκή και Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση και θα ασχολείσαι συστηματικά με τη Γυμναστική – Σωματική αγωγή. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση, αφορά σε θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου και περιλαμβάνει μαθήματα του πυρήνα της Στρατιωτικής Επιστήμης. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του τομέα θεωρητικών επιστημών, του τομέα φυσικών επιστημών, του τομέα μαθηματικών και επιστημών μηχανικού, του τομέα φυσικής και πολιτισμικής αγωγής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα  πρέπει να παραμείνεις υποχρεωτικά στο στράτευμα για 8 χρόνια. Σου απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού και τοποθετείσαι στη Μονάδα σου ανάλογα με τις ανάγκες του Σώματος. Εάν το επιθυμείς μπορείς να μεταταχθείς στα εξής Σώματα: 1) Σώμα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας, 2) Σώμα Έρευνας Πληροφορικής, 3) Ελεγκτικό Σώμα. Στα Σώματα αυτά η επιλογή γίνεται με ειδικές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο.

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δια Βίου Μάθησηη

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)