Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 219
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17910
Βάση 2022
Εισακτέοι
167
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ  έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα της ηλεκτρολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών. Θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις πως μπορεί να αναπτυχθούν και να κατασκευαστούν δίκτυα και συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων και πολλά άλλα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

• Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ή σε δημόσιους φορείς (π.χ. υπουργεία, Ο.Τ.Ε. κτλ) ως μηχανικός Η/Υ, διαχειριστής δικτύων, αναλυτής προγραμματιστικών συστημάτων και σύμβουλος πληροφορικής

• Στον χώρο των κατασκευών ως ηλεκτρολόγος μηχανικός • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

• Στην βιομηχανία σε τομείς όπως παραγωγή, χρήση, διανομή και εξοικονόμηση ενέργειας, υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχος ποιότητας

• Τέλος, στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. μπορείς να βρεις όλες τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: Μηχανικός αυτοματοποίησης σιδηροδρόμων, μηχανικός αυτομάτου ελέγχου και μηχανικός ηλεκτρικής τεχνολογίας

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Ηλεκτρικής Ενέργειας θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Αρχικά μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης θα αποκτήσεις γενικές γνώσεις και ενδεικτικά τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις είναι: Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , υψηλές τάσεις και άλλα. Μέσω των μαθημάτων επιλογής σου δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνεις σε περαιτέρω εξειδικευμένα ζητήματα όπως τα λειτουργικά συστήματα, τα δίκτυα υπολογιστών κ.α. 

Στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις στον κόσμο της επιστήμης των υπολογιστών. Θα μάθεις για τα Δίκτυα, Υπολογιστών, τα Λειτουργικά Συστήματα, τα Συστήματα Μικροϋπολογιστών και άλλα θέματα που αφορούν στην επιστήμη των υπολογιστών. Επιπλέον, στην κατεύθυνση αυτή, μέσα από τα μαθήματα επιλογής, μπορείς να εμβαθύνεις σε περαιτέρω σύνθετα ζητήματα όπως η βιοϊατρική τεχνολογία, η προσομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων , τα συστήματα πολυμέσων και η εικονική πραγματικότητα και πολλά άλλα.

Στην κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών θα σου δοθεί η ευκαιρία να μάθεις για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Έτσι σου δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνεις σε θέματα που αφορούν την προσομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων, τα προγραμματιζόμενα κυκλώματα ASIC, την ασύρματη επικοινωνία κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ ( www.tee.gr ) .

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων μηχανικών καθορίζονται με τον ΦΕΚ.187/ Α5-11-2018 καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Π.Δ. 195/1997 ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχεις το δικαίωμα να εκπονείς πραγματογνωμοσύνες, να εκπονείς και να επιβλέπεις την εκτέλεση μελετών και να είσαι υπεύθυνος για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης οποιασδήποτε απλής χημικής εγκατάστασης. 

Τέλος μπορείς να ενταχθείς στον κλάδο Π.Ε. 12.05 Ηλεκτρολόγων και στον κλάδο Π.Ε. 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Υπολογιστών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:α) MSc in Computing Security β) Master of Information Systems γ) Master in Business Information Systems Management δ) MSc Computer Networks and Network Design ε) Master in Engineering Management στ) Master in Robotics.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4