επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7742
Βάση 2017
Εισακτέοι
136
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας και άλλες συναφής επιστήμες. Συγκεκριμένα θα μάθεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ορισμένης δαπάνης (την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.) καθώς και για τα σχέδια κατασκευών βιομηχανικών αυτοματισμών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εκπόνηση τεχνικών, οικονομικομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα
 • Στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
 • Στην πυροπροστασία κλειστών χώρων
 • Στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων
 • Στην ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων
 • Στον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων
 • Στην εγκατάσταση καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
 • Στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών
 • Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής αντίστοιχων μαθημάτων

Τέλος, σύμφωνα με το ΤΕΙ Κρήτης το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις εξής εξειδικεύσεις:

 • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
 • Ηλεκτρολόγος βιομηχανίας 
 • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο επικοινωνίας-υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών αιχμής

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις για διάφορες επιστήμες που αποτελούν βάσεις για την επιστήμη της Ηλεκτρολογίας, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Ηλεκτρολογία και άλλες. Επιπλέον, θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις και σε άλλα αντικείμενα όπως τα Ψηφιακά Συστήματα, ο Προγραμματισμός Η/Υ και η Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 (Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α).

 • Επιπλέον σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) μπορείς να αποκτήσεις αυτοδίκαια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Β’τάξης ενώ μετά την συμπλήρωση 4 ετών από την κτήση του πτυχίου σου και με την προϋπηρεσία 4 ετών αποκτάς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’τάξης
 • Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Β.Δ. 14/25 Οκτωβρίου 1927. Επιπροσθέτως έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.
 • Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980(ΦΕΚ 20Β/19.01.1981 ), 3 α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1977( ΦΕΚ 725Β/19.08.1977)
 • Επίβλεψη και εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μονοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το Ν.1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207 Α/11.12.1985).
 • Υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177 Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν.4030/21.11.2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011)
 • Άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198 Α/17.10.2012)
 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κ.α. σύμφωνα με το Π.Δ. 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199 Α/17.10.2012)
 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200 Α/17.10.2012)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση και έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013
 • Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Data Science
 • MSc in Computing Security
 • MSc in Mobile Technologies and Smart Cities
 • Master in Business Information Systems Management
 • MSc in Engineering Management
 • MSc in Scientific and Technological Imaging

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40