επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6513
Βάση 2017
Εισακτέοι
133
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στον τομέα της ηλεκτρολογίας και άλλων συναφών αντικειμένων όπως ο προγραμματισμός Η/Υ, τα ψηφιακά συστήματα και τα συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Επιπλέον το τμήμα σου παρέχει γνώσεις και άλλων επιστημών που θεωρούνται απαραίτητες για την πορεία σου ως ηλεκτρολόγος όπως η Φυσική, η Στατιστική και οι Πιθανότητες, τα Μαθηματικά κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 

 • Σε Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα.
 • Στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
 • Στην πυροπροστασία κλειστών χώρων
 • Στην επισκευή και συντήρηση οχημάτων
 • Στην ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων
 • Στον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων
 • Στην εγκατάσταση καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
 • Στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών και άλλων μονάδων
 • Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
 • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής αντίστοιχων μαθημάτων.

 

Τέλος, σύμφωνα με το ΤΕΙ Κρήτης το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις εξής εξειδικεύσεις:

 • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
 • Ηλεκτρολόγος βιομηχανίας
 • Ηλεκτρολόγος στο πεδίο επικοινωνίας-υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών αιχμής

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Ηλεκτρικής Ισχύος θα έχεις την ευκαιρία να εμβαθύνεις σε περαιτέρω εξειδικευμένα ζητήματα της ειδικότητας αυτής, όπως η ρομποτική, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός καθώς και η μηχατρονική. Επιπλέον θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για τα Δίκτυα Η/Υ, τις βιομηχανικές επικοινωνίες και την τεχνολογία υψηλών τάσεων.

Στην κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής- του Αυτοματισμού- και Επικοινωνιών θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις και στα τρία παραπάνω επιστημονικά πεδία. Μέσα από την κατεύθυνση αυτή θα μάθεις για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και τις ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, για τις βιομηχανικές επικοινωνίες, την διαχείριση τεχνικών έργων κ.α. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 (Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α).

 • Επίσης, σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) μπορείς να αποκτήσεις αυτοδίκαια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Β’τάξης ενώ μετά την συμπλήρωση 4 ετών από την κτήση του πτυχίου σου και με την προϋπηρεσία 4 ετών αποκτάς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’τάξης
 • Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Β.Δ. 14/25 Οκτωβρίου 1927. Επιπροσθέτως έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.
 • Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980(ΦΕΚ 20Β/19.01.1981 ), 3 α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1977( ΦΕΚ 725Β/19.08.1977)
 • Επίβλεψη και εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μονοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το Ν.1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207 Α/11.12.1985). • Υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177 Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν.4030/21.11.2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011)
 • Άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198 Α/17.10.2012)
 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κ.α. σύμφωνα με το Π.Δ. 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199 Α/17.10.2012)
 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200 Α/17.10.2012)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση αι έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013
 • Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc in Computing Security
 • Master in Business Information Systems Management
 • Master in Robotics
 • Master in Engineering Management
 • MSc in Mobile Technologies and Smart Cities

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28