Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 220
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16242
Βάση 2017
Εισακτέοι
157
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας. Επιπλέον θα έχεις την ευκαιρία για περαιτέρω εξειδίκευση σε έναν από τους γνωστικούς τομείς του τμήματος.

Οι γνωστικοί τομείς του τμήματος είναι : Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και Ενέργειας. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ή σε δημόσιους φορείς (π.χ. υπουργεία, Ο.Τ.Ε. κτλ) ως μηχανικός Η/Υ, διαχειριστής δικτύων, αναλυτής προγραμματιστικών συστημάτων και ως σύμβουλος πληροφορικής 
 • Στον χώρο των κατασκευών ως ηλεκτρολόγος μηχανικός
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στην βιομηχανία σε τομείς όπως παραγωγή, χρήση, διανομή και εξοικονόμηση ενέργειας, υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχος ποιότητας 
 • Τέλος, στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. μπορείς να βρεις όλες τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι: Μηχανικός αυτοματοποίησης σιδηροδρόμων, μηχανικός αυτομάτου ελέγχου και μηχανικός ηλεκτρικής τεχνολογίας

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται από κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα σου δώσουν τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεσαι για την πορεία σου ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Μέσω των μαθημάτων επιλογής θα έχεις την ευκαιρία να εξειδικευτείς στα γνωστικά αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν περισσότερο. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

• 

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ ( www.tee.gr )
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων μηχανικών καθορίζονται με τον Ν.6422/1934( ΦΕΚ.412 Α) καθώς και από άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.
 • Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 195/1997 ως διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός έχεις το δικαίωμα να εκπονείς πραγματογνωμοσύνες, να εκπονείς και να επιβλέπεις την εκτέλεση μελετών και να είσαι υπεύθυνος για την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης οποιασδήποτε απλής χημικής εγκατάστασης.
 • Τέλος μπορείς να ενταχθείς στον κλάδο Π.Ε. 12.05 Ηλεκτρολόγων και στον κλάδο Π.Ε. 19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας και των Υπολογιστών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Data Science
 • MSc/P.Grad.Dip. in Computer Science(Interactive Entertainment Technology)
 • MSc Multimedia Telecommunications
 • Financial Technology
 • MSc in Engineering Management
 • MSc in Scientific and Technological Imaging

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

858
7