Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.Δ.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 672
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12057
Βάση 2022
Εισακτέοι
145
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΑ.Δ.Α θα έχεις την δυνατότητα να γνωρίσεις τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επιπλέον θα εξοικειωθείς με την χρήση των νέων τεχνολογιών στον χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένη γνώση πάνω στην εφαρμοσμένη λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων Μπορείς να εργαστείς: • Σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, λογιστής ή ελεγκτης. • Σε λογιστικές- ελεγκτικές εταιρείες μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. • Ως ερευνητικό προσωπικό σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Λογιστικής θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Λογιστικής όπως, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική και Φορολογική Λογιστική. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Στην κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής όπως, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεις. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Χρηματοοικονομικής της Ακίνητης Περιουσίας, Διαχείριση κινδύνων και Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στο τμήμα θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Λογιστικής όπως, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική και Φορολογική Λογιστική. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, της Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής και της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Στον τομέα της Χρηματοοικονομικής θα σου δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις και να εμβαθύνεις σε ειδικότερα θέματα της Χρηματοοικονομικής όπως, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεις. Επιπλέον θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα όπως τα Χρηματοοικονομικής της Ακίνητης Περιουσίας, Διαχείριση κινδύνων και Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης, που θα αναγνωρίζει ανάλογα δικαιώματα με την Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ της Αθήνας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) Master in International Business β) MA in Finance and Investment γ) MS in Business Inteligence & Analytics δ) MSc & MA in Finance and Investment ε) MSc in Accounting στ)MSc Financial Mathematics,

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά)

2149
19