επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12300
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ασχοληθείς με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Θα ασχοληθείς με το περιβάλλον ως μηχανολόγος μηχανικός, θα καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου για την κάλυψη των αναγκών και τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Μηχανικός Περιβάλλοντος με κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση με:

1. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του περιβάλλοντος

2. Την εκπόνηση ή και τον έλεγχο μελετών διαχείρισης και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα.

 • Μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες Μηχανικών, σε θέματα της επιστήμης σου
 • Μπορείς να εργαστείς στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής
 • Ως σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος
 • Ως απόφοιτος εγγράφεσαι στο Τ.Ε.Ε. και αν θελήσεις να απασχοληθείς με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσεις Μελετητικό και Εργοληπτικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, όπως όλοι οι Μηχανικοί
 • Μπορείς να απασχοληθείς σε υπηρεσίες και φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Μπορείς να εργαστείς ως στέλεχος εργοληπτικών εταιρειών ή μελετητικών γραφείων

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα χωρίζονται σε τομείς ανάλογα με το αντικείμενο που μελετούν. Οι τομείς του Τμήματος είναι:

 1. Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:  (Περιληπτικά, ο τομέας αυτός μελετά τις τεχνολογίες συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης αερίων, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ιλύος και πόσιμου νερού, μοντέλα απογραφής πηγών ρύπανσης, μέθοδοι μέτρησης παραγωγής και έκλυσης ρύπων στο περιβάλλον, μοντέλα κλιματικά, μετεωρολογικά, υδραυλικά, υδρολογικά, ποιότητας αέρα και νερών και μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας περιβάλλοντος, επιπτώσεις ρύπανσης και όρια, τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμός και ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, συγκοινωνιακός και χωροταξικός σχεδιασμός. Διαμόρφωση βέλτιστων σχημάτων διαχείρισης)
 2. Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (Περιληπτικά, ο τομέας αυτός μελετά την τεχνική βιοχημικών διεργασιών, βιολογική επεξεργασία στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων, τις εφαρμογές κυτταροκαλλιεργειών στην προστασία του περιβάλλοντος, την τεχνική Οικολογία, την περιβαλλοντική μικροβιολογία, τον έλεγχο τοξικότητας, την βιοτεχνολογία κ.α. ).
 3. Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. (Περιληπτικά, ο τομέας αυτός μελετά την περιβαλλοντική υδραυλική, υδρολογία, γεωλογία και υδρογεωλογία, τις περιβαλλοντικές εφαρμογές αυτών, τις τεχνολογίες αποκατάστασης ποιότητας εδάφους και υπόγειων νερών, τον σχεδιασμός και την τεχνοοικονομική ανάλυση κατασκευών και έργων υποδομής και την υπολογιστική δυναμική με έμφαση σε προβλήματα σεισμικής μηχανικής)

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος εντάσσεσαι στο Π.Ε. Περιβάλλοντος – σύμφωνα με το Π.Δ. 347/2003 – και εγγράφεσαι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις εδώ: www.tee.gr .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος καθορίζονται από τον Ν.6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412 Α) καθώς και από άλλους μεταγενέστερους νόμους και διατάγματα.
 • Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορείς να εγγραφείς ως μελετητής στις Κατηγορίες Μελετών 27: Περιβαλλοντικές μελέτες και 13: Υδραυλικά Έργα.
 • Τέλος, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στην κατηγορία Π.Ε. 12,13 για τον διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ( ΦΕΚ 204, τ.Β’/2.3.2001 και ΦΕΚ 328 τ.Β’/28.2.2008)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο του Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • International Master DAMAGE : Disaster Management Environmental Impact
 • MA Energy and Environmental Change
 • MA International Planning and Sustainable Development
 • Master’s in Sustainable Environment
 • Course – MSc/PgDip. in Biodiversity and Conservation
 • MSc Architecture and Environmental Design

Πολυτεχνείο Κρήτης

1124
10