Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με Παν. Πελοποννήσου)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανολογίας θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και εξέλιξης της επιστήμης της Μηχανολογίας, που αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά

 • Στον ιδιωτικό τομέα
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Στο Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνήθη πεδία απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος είναι:

 • Η βιομηχανία
 • Σχεδιασμός, Μελέτη και Υλοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών
 • Το εμπόριο
 • Η συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • Τα ενεργειακά έργα και οι ενεργειακές τεχνολογίες
 • Οι τεχνολογίες αντιρύπανσης και τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η ναυτιλία
 • Η εκπαίδευση
 • Η έρευνα και ανάπτυξη
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
 • Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες ενός Μηχανολόγου Μηχανικού είναι οι εξής:

 •  Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών.
 •  Σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιβλέπει τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
 •  Μελετά και εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 •  Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστασίας περιβάλλοντος καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
 •  Οργανώνει, επιβλέπει, επεξεργάζεται και αξιολογεί εργαστηριακές μετρήσεις πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας. • Οργανώνει την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής
 •  Αναπτύσσει και εφαρμόζει στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων
 •  Ασχολείται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 •  Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του. Ικανότητες: Οι πτυχιούχοι του τμήματος αναλαμβάνουν εκπονήσεις τεχνικών μελετών, δουλεύουν σε μηχανουργεία, επιβλέπουν τη λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και δουλεύουν αυτόνομα ως τεχνικοί ασφαλείας. Διαθέτουν επίσης ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνοοικονομικά θέματα της ειδικότητας τους.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην Ενεργειακή Κατεύθυνση θα ασχοληθείς με τα γνωστικά αντικείμενα της Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Τεχνολογίας Μετρήσεων και της Οικονομικοτεχνικής Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Στην Κατασκευαστική Κατεύθυνση θα αποκτήσεις έναν λειτουργικό συνδυασμό από βασικές γνώσεις που λαμβάνονται στη θεωρία και τα μηχανολογικά εργαστήρια των πρώτων εξαμήνων, τα οποία συμπληρώνονται στα εξάμηνα της εξειδίκευσης με σύγχρονα μαθήματα προσφέροντας ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και κάνοντας εκτεταμένη χρήση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής στο εργαστηριακό κομμάτι.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί βάσει του Π.Δ. 657-Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70, τεύχος Α’, το αναφερόμενο στα «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών».

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Σύλληψη και Παραγωγή Μηχανολόγος Μηχανικός
 2. Στην προηγμένη Μηχανολογία
 3. Συστήματα Μηχανικής και Διοίκησης
 4. Αεροδιαστημικής Μηχανικής
 5. Διαχείριση και Τεχνολογία στον Υπολογιστή με τη βοήθεια της Μηχανολογίας
 6. Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών
 7. Στα κινητά συστήματα και διαδίκτυο
 8. Διαχείριση και Τεχνογνωσία στα συστήματα παραγωγής.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας