επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8290
Βάση 2022
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλλιεργεί και προάγει την Οικονομική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης και έχει ουσιαστική συνεισφορά στην οικονομική έρευνα που διεξάγεται στη χώρα. Παίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία επί όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, σε τομείς όπως η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, σε δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, σε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση.

Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ως αναλυτές ή επενδυτές, σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.), σε μεγάλους οργανισμούς (ως οικονομικοί αναλυτές και στρατηγικοί αναλυτές).

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Οικονομική Ανάλυση θα έρθεις σε επαφή με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομετρία, Οικονομικά της Εργασίας, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, Οικονομική του Περιβάλλοντος, Οικονομική του Τουρισμού, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Διεθνές Μάρκετινγκ, Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική κ.α.

Στην κατεύθυνση Οικονομική των Επιχειρήσεων θα έρθεις σε επαφή με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Βιομηχανική Οργάνωση, Οικονομετρία, Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Λογιστική Κόστους, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ανάλυση Χρονοσειρών κ.α.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δυτικής Μακεδονίας διαρκεί 8 εξάμηνα.

Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται δεκαοκτώ μαθήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τη βασική οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση, καθώς και τα οικονομικά της επιχείρησης. Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τρίτο έτος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο έτη. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστον εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι κατευθύνσεις είναι:

1) Οικονομική Ανάλυση και

2) Οικονομική των Επιχειρήσεων.

Προστίθεται ομάδα έξι μαθημάτων που θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν μόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, που επιθυμούν να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή.

Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

• ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”

• Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κ.λπ. διατάξεις”

• Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως

• Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ80 Οικονομίας).

 

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον – MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT– M.Sc. EN.I.EN.» (Σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2454
20