επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15450
Βάση 2022
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση διαμόρφωση δασκάλων με δημοκρατική συνείδηση, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε λογική κοινωνικής διάκρισης, που να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις στην εκπαίδευση και να είναι ανοιχτοί στην όποια αλλαγή που θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Ως φοιτητής του Τμήματος σου δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, τα οποία αναφέρονται σε φαινόμενα και προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Παιδαγωγικού  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.). Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

  • σε ερευνητικά κέντρα
  • σε ειδικά σχολεία
  • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
  • σε παιδικά κέντρα
  • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
  • στην παιδαγωγική έρευνα
  • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά , Ελεύθερης Επιλογής και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται στους παρακάτω τομείς: – Τομέας κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών  (ενδεικτικά μαθήματα: διδακτική γλώσσας και ψυχογλωσσολογία, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτική της λογοτεχνίας κ.λ.π.) – Τομέας θετικών επιστημών και νέων τεχνολογιών (ενδεικτικά μαθήματα: διδακτιή των μαθηματικών, αστρονομία στην εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση κ.λ.π.) – Τομέας παιδαγωγικής και κοινωνικού αποκλεισμού (ενδεικτικά μαθήματα: παιδαγωγική της ένταξης, αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των εικαστικών τεχνών κ.λ.π.) – Μαθήματα για τους μουσουλμάνους φοιτητές και τις μουσουλμάνες φοιτήτριες (ενδεικτικά μαθήματα: ιστορία της μειονοτικής εκπαίδευσης, μειονότητες και πολυγλωσσία στην Ευρώπη , ισλάμ και εκπαίδευση κ.λ.π.) Πολλά μαθήματα του προγράμματος σπουδών έχουν εργαστηριακό προσανατολισμό και είναι μαθήματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, πληροφοριακού προγραμματισμού, διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα μέσα κ.α.. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων εξυπηρετείται από συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Παιδαγωγικό  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά: 1. Παιδαγωγική Επιστήμη -Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. MA in Early Childhood Education 2. Master of Arts in Education (School Counseling) 3.Master of Teaching Practice (Primary Education).

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4