επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14148
Βάση 2017
Εισακτέοι
189
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση διαμόρφωση δασκάλων με δημοκρατική συνείδηση, απαλλαγμένους από οποιαδήποτε λογική κοινωνικής διάκρισης, που να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις στην εκπαίδευση και να είναι ανοιχτοί στην όποια αλλαγή που θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Ως φοιτητής του Τμήματος σου δίνετε η δυνατότητα να επιλέξεις μέσα από μια μεγάλη ποικιλία μαθημάτων, τα οποία αναφέρονται σε φαινόμενα και προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).


Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά , Ελεύθερης Επιλογής και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται στους παρακάτω τομείς:

 1. Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών (ενδεικτικά μαθήματα: διδακτική γλώσσας και ψυχογλωσσολογία, εκπαιδευτική πολιτική, διδακτική της λογοτεχνίας κ.λ.π.)
 2. Τομέας Θετικών Επιστημών και νέων τεχνολογιών (ενδεικτικά μαθήματα: διδακτιή των μαθηματικών, αστρονομία στην εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση κ.λ.π.)
 3. Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού (ενδεικτικά μαθήματα: παιδαγωγική της ένταξης, αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδασκαλία των μαθημάτων μέσω των εικαστικών τεχνών κ.λ.π.)
 4. Μαθήματα για τους Μουσουλμάνους φοιτητές και Μουσουλμάνες φοιτήτριες (ενδεικτικά μαθήματα: ιστορία της μειονοτικής εκπαίδευσης, μειονότητες και πολυγλωσσία στην Ευρώπη , ισλάμ και εκπαίδευση κ.λ.π.)

Πολλά μαθήματα του προγράμματος σπουδών έχουν εργαστηριακό προσανατολισμό και είναι μαθήματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πειραματικής διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, πληροφοριακού προγραμματισμού, διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα μέσα κ.α.. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων εξυπηρετείται από συγκεκριμένους εργαστηριακούς χώρους.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: Παιδαγωγική Επιστήμη

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MA in Early Childhood Education
 • Master of Arts in Education (School Counseling)
 • Master of Teaching Practice (Primary Education)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1