επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10992
Βάση 2017
Εισακτέοι
252
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις επιστήμες της Αγωγής και να καταρτιστείς ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Τμήμα θα σου δώσει τις βάσεις που θα χρειαστείς ως σύγχρονος εκπαιδευτικός στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).
Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά , Ελεύθερης Επιλογής και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες:
• Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
• Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους
• Θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους
• Ελληνική-Λογοτεχνία-Λαογραφία και η Διδακτική τους
• Ξένες Γλώσσες
• Πρακτικές Ασκήσεις

Μερικά από τα πιο βασικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι:

Θεωρίες Μάθησης, Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Παιδαγωγική, Επιστημολογία και Διδακτική, Μαθησιακές Δυσκολίες , θεωρίες Μάθησης και Συμπεριφορά Δασκάλου, θεωρίες Προσωπικότητας κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008)

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών
 • Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη


Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Arts in Education (School Counseling)
 • Post Primary Education – Professional Master of Education

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8