επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12060
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Π.T.Δ.E. της Σχολής των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα ασχοληθείς με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες. Κυριότερος στόχος του Τμήματος είναι να αποκτήσεις πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς. Επίσης, το Τμήμα θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσεις και να αποδεχθείς τις ανθρώπινες αξίες και θα σου δώσει τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας σου. Τα μαθήματα της Σχολής σου μελετάνε κυρίως την παιδαγωγική επιστήμη, την ψυχολογία, τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες όπως γλώσσα, κοινωνιολογία, φυσική, μαθηματικά κ.α.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).


Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα μαθήματα κατανέμονται στους Τομείς του Τμήματος ως εξής:

 1. Τομέας Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας Αντικείμενο του Τομέα είναι το φαινόμενο της Παιδείας σήμερα και η διαχρονική εξέλιξή της.
 2. Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
  Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και έρευνα της τυπικής ανάπτυξης του παιδιού αλλά και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, μερικά από τα αντικείμενα που μελετά αυτός ο Τομέας είναι η αναπτυξιακή ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου, η γνωστική ψυχολογία, η εκπαιδευτική ψυχολογία & ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και η ειδική αγωγή.
 3. Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  Αντικείμενο του Τομέα είναι τα προγράμματα, οι θεωρητικές και πρακτικές τους μορφές, οι στόχοι και οι επιτεύξεις τους.
 4. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  Αντικείμενο του Τομέα είναι η διδασκαλία και έρευνα θεμάτων όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και η διδασκαλία της, η Νεοελληνική Λογοτεχνία, η Φιλοσοφία, η Θρησκευτική Παιδεία, η Αισθητική, η Φυσική και Μουσική Αγωγή, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία κ.α.
 5. Τομέας Θετικών Επιστημών
  Αντικείμενο του Τομέα είναι η εκπαίδευση, έρευνα και διδασκαλία εκπαιδευτικών στις θετικές επιστήμες με προσανατολισμό στη σύνδεση των θετικών επιστημών με την εκπαίδευση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στους παρακάτω τομείς

 • ΤΟΜΕΑΣ: Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας
 • ΤΟΜΕΑΣ: Παιγαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας
 • ΤΟΜΕΑΣ: Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
 • ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • ΤΟΜΕΑΣ: Θετικών Επιστημών


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Arts in Education: Middle Grade Education
 • Master of Education in Gifted Education
 • Master of Arts in Education: Special Education Interdisciplinary Early Childhood Education
 • Master of Arts in Education: Secondary Education

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4