επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11444
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις Επιστήμες της Αγωγής και να αποκτήσεις την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Ειδικότερα, καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου σε βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής, στις επιστήμες και τις τέχνες, στην διδακτική των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός λειτουργός στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να ασχοληθείς με συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης( π.χ. ειδική αγωγή, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α.).


Επίσης, εκτός από την εκπαίδευση μπορείς να ασχοληθείς και:

 • σε ερευνητικά κέντρα
 • σε ειδικά σχολεία
 • σε υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
 • σε παιδικά κέντρα
 • σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας
 • στην παιδαγωγική έρευνα
 • στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά , Ελεύθερης Επιλογής και εκμάθηση ξένης γλώσσας. Με κριτήριο το περιεχόμενό τους τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε:


1. Μεθοδολογία έρευνας
2. Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης.
3. Φιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής.
4. Ψυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής.
5. Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση
6. Ειδική αγωγή.
7. Παιδαγωγική.
8. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης.
9. Ελληνική γλώσσα.
10. Λογοτεχνία.
11. Ιστορία.
12. Παράδοση και πολιτισμός.
13. Πληροφορική.
14. Μαθηματικά.
15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
16. Φυσικές επιστήμες.
17. Αισθητική παιδεία.
18. Μουσικοπαιδαγωγική.
19. Θεατρική αγωγή-Θεατρικό παιχνίδι.
20. Κινητική αγωγή.
21.Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση.
23. Ξένη γλώσσα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 70, Δασκάλων και διορίζεσαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως δάσκαλος και ανάλογα με την μεταπτυχιακή σου ειδίκευση μπορείς να απασχοληθείς σε συγκεκριμένους τομείς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 71 Δασκάλων ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία
 • Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MA in Early Childhood Education
 • Master of Arts in Education (School Counseling)
 • Master of Teaching Practice (Primary Education)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2074
20