επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10351
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τις Επιστήμες της Αγωγής. Θα εφοδιαστείς με την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με το έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά, εισαγωγικά και βασικής κατάρτισης εμβάθυνσης με κριτήριο το περιεχόμενό τους, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Μεθοδολογία έρευνας
 2. Ιστορία της αγωγής και της εκπαίδευσης
 3. Φιλοσοφία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις της αγωγής
 4. Ψυχολογία και ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής
 5. Κοινωνικές Επιστήμες και Έρευνα στην Εκπαίδευση
 6. Ειδική αγωγή
 7. Παιδαγωγική
 8. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
 9. Ελληνική γλώσσα
 10. Λογοτεχνία
 11. Ιστορία
 12. Παράδοση και πολιτισμός
 13. Πληροφορική
 14. Μαθηματικά
 15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 16. Φυσικές επιστήμες
 17. Αισθητική παιδεία
 18. Μουσικοπαιδαγωγική
 19. Θεατρική αγωγή-Θεατρικό παιχνίδι
 20. Κινητική αγωγή
 21. Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση
 22. Ξένη γλώσσα

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δημιουργική Γραφή
 • Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, το περιβάλλον και την τεχνολογία – Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education
 • Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και καινοτομίες στην εκπαίδευση


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2074
20