επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10659
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να καταρτιστείς ως επιστήμονας και να ασχοληθείς με το έργο της αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 1. σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 2. σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 3. ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 4. σε νοσοκομεία για παιδιά
 5. σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 6. σε παιδικές κατασκηνώσεις
 7. σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 8. στα παιδικά χωριά SOS
 9. στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 10. σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 11. σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, υποχρεωτικά περιορισμένης επιλογής και ελεύθερης επιλογής. Οι τέσσερις τύποι μαθημάτων είναι οι ακόλουθοι: α) Παραδόσεις, β) Σεμινάρια, γ) Διδακτικές Ασκήσεις, και δ) Πτυχιακή Εργασία.

Οι διαφορετικές ενότητες των παραδόσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Παιδαγωγική
 2. Διδακτική μαθησιακών αντικειμένων & αναλυτικό πρόγραμμα
 3. Κοινωνικές επιστήμες & εκπαίδευση
 4. Θετικές επιστήμες & εκπαίδευση
 5. Ανθρωπιστικές επιστήμες & εκπαίδευση
 6. Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα
 7. Εφαρμοσμένες τέχνες & Φυσική αγωγή
 8. Ξένες γλώσσες

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: Ειδική Αγωγή

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4