επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10770
Βάση 2022
Εισακτέοι
201
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου θα αποκτήσεις τόσο θεωρητικές, όσο και πρακτικές γνώσεις για την Πληροφορική. Στα πρώτα έτη των σπουδών σου θα αποκτήσεις όλες τις βασικές γνώσεις που σου είναι απαραίτητες για την μετέπειτα πορεία σου στον χώρο της Πληροφορικής. Στη συνέχεια θα εξειδικευτείς σε μία από τις κατευθύνσεις που υπάρχουν στο τμήμα και να επιλέξεις αυτή που ταιριάζει με τα ακαδημαϊκά σου ενδιαφέροντα. Οι κατευθύνσεις του τμήματος είναι: Πληροφορική- Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Πληροφοριακά Συστήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς της Πληροφορικής Θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς:

  • Στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής
  • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
  • Σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες πληροφορικής,δικτύων κ.α.
  • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στον τουρισμό, σε συμβουλευτικες επιχειρήσεις κ.α.
  • Ως αναλυτής εφαρμογών, ως προγραμματιστής υπολογιστών, ως σχεδιαστής πολυμέσων
  • Ως web developer και web designer
  • Ως digital marketer και social media manager

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες θα αποκτήσεις γνώσεις γύρω από τον σημασιολογικό και κοινωνικό ιστό, την γλωσσική τεχνολογία και την ανάκτηση της πληροφορίας. Επιπλέον, σου δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα μαθήματα επιλογής να εξειδικευτείς σε συγκεκριμένα αντικείμενα που σε ενδιαφέρουν όπως: Ασφάλεια Πληροφοριών, Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα κ.α.

Στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Επιπλέον, θα κατανοήσεις τις εφαρμογές τους στην στρατηγική των επιχειρήσεων και των οργανισμών καθώς τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για εμπορικές επιχειρήσεις και ποιοτικών υπηρεσιών για κυβερνητικούς και μη οργανισμούς.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής έχεις το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ( ΠΕ Πληροφορικής). Για περισσότερες πληροφορίες δες στο ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003. • Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος, σύμφωνα με το ΠΔ Νο44 , ΦΕΚ 58, 8/4/2009 ,έχεις την δυνατότητα να ασχοληθείς με την διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης κτλ.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc Applied Technologies: Rapid Prototyping and Digital Technologies, β) Master in Scientific and Technological Imaging, γ) MRES Computer Science, δ) MSc in Economics and Business Administration – Information Management ε) Master in Management in Virtual Environments

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2401
22