Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 98
επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12347
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τις αρχές εργασίας στους τομείς των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών, να διδαχθείς τις θεμελιώδεις αρχές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και τις βασικές αρχές των οικονομικών και διοικητικών παραμέτρων της υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής , του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών , επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις .Υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και κατ επιλογής μέσω των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια θα λάβεις τις εισαγωγικές έννοιες του Προγραμματισμού , της Πληροφορικής και της Τηλεπικοινωνίας καθώς του κλάδου των Μαθηματικών , ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αποτελούνται από μαθήματα μεγαλύτερης εξειδίκευσης στον τομές της Πληροφορικής και της Τηλεπικοινωνίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής , του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών , επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που μπορείς να επιλέξεις αναγράφονται παρακάτω: Στην επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα οποία απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών. Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών επιστημών το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Υπολογιστικά χρηματοοικονομικά (computational finance). Άλλα μεταπτυχιακά που μπορεί ενδεικτικά να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  1. Θεωρητική Πληροφορική
  2. Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων
  3. Δικτύωση Υπολογιστών
  4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες
  6. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1627
15