Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 216
επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15603
Βάση 2021
Εισακτέοι
183
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης θα ασχοληθείς με τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών της πληροφορικής, και της θεωρίας. Παράλληλα, δίνεται ισόρροπη έμφαση στη διδασκαλία της αυστηρής επιστημονικής μεθόδου και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων σύνθεσης και της νοοτροπίας μηχανικού μέσω ειδικών εργασιών και εργαστηρίων. Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:η υψηλή στάθμη και ποιότητα με διεθνή κριτήρια, η εναρμόνισή του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, η εφαρμοσμένη κατεύθυνση, με έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα και του μηχανικού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης των Υπολογιστών μπορείς εργασθείς εξασκώντας τις εξής ιδιότητες:

  • ως Αναλυτής Εφαρμογών
  • ως Προγραμματιστής Η/Υ
  • ως Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών δεν διακρίνεται σε κατευθύνσεις. Αποτελείται από τα μαθήματα κορμού, που είναι υποχρεωτικά, από δύο ομάδες μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει ορισμένο αριθμό, και από άλλα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών ή και σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Κρήτης εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 19, Πληροφορικής και έχεις τις ίδιες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ενασχόλησης με τους απόφοιτους των τμημάτων Πληροφορικής.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών διαθέτει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών παρέχοντας Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις: Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία Τεχνολογία Πολυμέσων.

Δια Βίου Μάθησηη

Το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών διαθέτει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών παρέχοντας Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις: Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία Τεχνολογία Πολυμέσων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

674
3