Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 99
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11807
Βάση 2021
Εισακτέοι
240
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την επιστήμη της πληροφορικής και τις σύγχρονες εφαρμογές της. Συγκεκριμένα, θα μάθεις σχετικά με τον Προγραμματισμό των υπολογιστών αλλά και τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Νευροψυχολογία, στην Εκπαίδευση και τις Επιχειρήσεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής Θεσσαλίας θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς της Πληροφορικής.  Θα έχεις την δυνατότητα να εργαστείς:

  • Στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής
  • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.
  • Σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων κ.α.
  • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στον τουρισμό, σε συμβουλευτικές επιχειρήσεις κ.α.
  • Ως αναλυτής εφαρμογών, ως προγραμματιστής υπολογιστών, ως σχεδιαστής πολυμέσων, κ.α. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Μέσω των υποχρεωτικών μαθημάτων θα αποκτήσεις όλες τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της Πληροφορικής και των Εφαρμογών της, όπως είναι η Γραμμική Άλγεβρα, η Φυσική, ο Προγραμματισμός και οι Πιθανότητες και η Στατιστική. Τα μαθήματα επιλογής σου παρέχουν γενικότερες γνώσεις πάνω σε επιστήμες που σχετίζονται με την Πληροφορική, όπως η Νομική, το Μανατζμεντ, η Εκπαίδευση κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Θεσσαλίας έχεις το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ( ΠΕ Πληροφορικής). Για περισσότερες πληροφορίες δες στο ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003.  Επιπλέον, σύμφωνα με το ΠΔ Νο44 , ΦΕΚ 58, 8/4/2009, έχεις την δυνατότητα να ασχοληθείς με την διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης κτλ.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν έναν ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών.

Στο τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα : 

-Αυτόνομα  Συστήματα και Ρομποτική

-Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

-Εκπαιδευτικές Εφαρμογές με την Επιστημολογία STEM

– Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική. 

Ενδεικτικά, κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc in Economics and Business Administration – Information Management β) MSc Applied Technologies: Rapid Prototyping and Digital Technologies γ) MRES Computer Science δ) MS in Business Intelligence & Analytics ε) MSc Applied Informatics στ) MSc in Web and Mobile Systems

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15