επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17090
Βάση 2022
Εισακτέοι
116
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν να καταξιωθείς μελλοντικά στον τομέα της Πληροφορικής. Οι γνώσεις που σου παρέχει το τμήμα εκτείνονται στους τομείς της έρευνας και της αγοράς εργασίας και σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους εξής τομείς: • Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού , • Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων , • Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής θα έχεις όλες τις δεξιότητες ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς της Πληροφορικής Θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς:

  • Στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής Πληροφορικής
  • Στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε επαγγελματικές σχολές, σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ
  • Σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα ως ερευνητικό προσωπικό
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες σε οργανικές μονάδες πληροφορικής,δικτύων κ.α.
  • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς, στον τουρισμό, σε συμβουλευτικες επιχειρήσεις κ.α.
  • Ως αναλυτής εφαρμογών, ως προγραμματιστής υπολογιστών, ως σχεδιαστής πολυμέσων
  • Ως web developer και web designer
  • Ως digital marketer και social media manager

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποκτήσεις γνώσεις και θα εμβαθύνεις σε θέματα που αφορούν την Υπολογιστική Λογική και τον Λογικό Προγραμματισμό, τις Βάσεις Δεδομένων και την Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων και την εφαρμογή τους στην Διοίκηση. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών παρέχει και άλλες περαιτέρω γνώσεις στα Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα, την επιχειρηματική ευφυΐα κ.α. 

Στην κατεύθυνση Δικτύων – Επικοινωνιών και Αρχιτεκτονικής Συστημάτων θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε βάθος θέματα όπως την διαχείριση και την ασφάλεια δικτύων, τα συστήματα οπτικών επικοινωνιών και τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα. Επιπλέον μπορείς να αποκτήσεις γνώσεις και σε άλλα εξειδικευμένα ζητήματα όπως η μοντελοποίηση και προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων, η θεωρία της πληροφορίας κ.α.  

Στην κατεύθυνση των ψηφιακών μέσων και υπολογιστικής νοημοσύνης θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εικόνας και ομιλίας, τα συστήματα πολυμέσων κ.α. Επιπλέον, θα γνωρίσεις και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα όπως τα νευρωνικά δίκτυα, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την υπολογιστική νοημοσύνη. 

Στην κατεύθυνση τεχνολογίες μάθησης θα ασχοληθείς με τις διεπαφές φορητών συσκευών, τα συστήματα πολυμέσων και την διδακτική της πληροφορικής. Επιπλέον, στην κατεύθυνση αυτή θα αποκτήσεις περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις στις τεχνολογίες μάθησης όπως σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου κ.α. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ ακολουθούν κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων μέχρι και το 5ο εξάμηνο σπουδών τους. Οι ροές μαθημάτων αποτελούνται από σαφώς προσδιορισμένες ομάδες μαθημάτων που αφορούν η καθεμιά σε ένα ή σε συνδυασμούς επιστημονικών πεδίων που αφορούν σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της Πληροφορικής. Οι ροές μαθημάτων δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και προσανατολίζουν τους/τις φοιτητές/-τριες με τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων που προσφέρονται στα 6ο έως και 8ο εξάμηνα σπουδών. Για τη λήψη του πτυχίου είναι υποχρεωτική η κατοχύρωση τουλάχιστον μιας (1) ροής μαθημάτων από τις ακόλουθες που προσφέρονται στο Τμήμα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ έχεις το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ( ΠΕ Πληροφορικής). Για περισσότερες πληροφορίες δες στο ΠΔ 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003. • Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος, σύμφωνα με το ΠΔ Νο44 , ΦΕΚ 58, 8/4/2009 ,δύνασαι να ασχοληθείς μετην διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης κτλ.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και άλλων συναφών επιστημών. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) MSc in Strategic Business Management, β) MS in Business Intelligence & Analytics, γ) MA in Digital Management, δ) Micromasters Program in Artificial Intelligence, ε) MSc Social Computing ε) MSc in Computer Science(Interactive Entertainment Technology)

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4