Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 330
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17385
Βάση 2022
Εισακτέοι
172
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α θα αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες που θα σου επιτρέψουν να ενταχθείς και να συνεισφέρεις με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Αυτό συνεπάγεται πως θα μπορείς με επιτυχία να την τεχνολογία της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας .Στόχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι να αποτελεί πόλο έλξης και αναφοράς ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αριστεία στην έρευνα σε διεθνές επίπεδο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής , του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών , επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών: -Το Βασικό Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 υποχρεωτικά μαθήματα , και 3 προαιρετικά αυτοτελή εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες . -Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών, ο οποίος απαρτίζεται από 2 υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα σε 6 ειδικεύσεις (specializations), στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα, από τις οποίες οι φοιτητές κατοχυρώνουν προαιρετικά μέχρι 2, που αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία τους: Ε1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής Ε2. Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης Ε3. Λογισμικό Ε4. Υλικό και Αρχιτεκτονική Ε5. Επικοινωνίες και Δικτύωση Ε6. Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας Παρέχεται η δυνατότητα της μη κατοχύρωσης ειδίκευσης για όποιον φοιτητή το επιθυμεί, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρόκειται να ορίσει το ΕΚΠΑ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής , του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών , επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις διακρίνονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις: – Θεωρητική Πληροφορική – Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων – Δικτύωση Υπολογιστών – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες – Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις διακρίνονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις: – Θεωρητική Πληροφορική – Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων – Δικτύωση Υπολογιστών – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες – Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1