επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11861
Βάση 2017
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (πρώην Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας) θα ασχοληθείς με την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων, της τεχνολογίας και της επιστήμης, και θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις γνώσεις και να μάθεις να εφαρμόζεις μεθόδους που αφορούν την αγωγή και φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο.

Ειδικότερα, στο καθημερινό σου πρόγραμμα θα έχεις: θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας και εκπόνηση εργασιών (βιβλιογραφικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών) που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:

 • στην οργάνωση και φροντίδα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
 • στη μελέτη και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο σχολείο
 • στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας
 • σαν στέλεχος σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενος(π.χ. ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς σου)
 • στην έρευνα, που αφορά στην εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής, Μαθήµατα Ειδικής Υποδοµής, Μαθήµατα Ειδικότητας και Μαθήµατα ∆ιοίκησης, Οικονοµίας Νοµοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (∆ΟΝΑ). Τα µαθήµατα είναι θεωρητικά, εργαστηριακά ή µικτά (θεωρητικά και εργαστηριακά) και είναι όλα υποχρεωτικά.

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που μελετά το Τμήμα είναι:

 1. Μαθήματα γενικής υποδομής από τις επιστήμες της Παιδαγωγικής της Ψυχολογίας και της Ιατρικής, όπως η Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, Βασικές αρχές Ψυχολογίας, Παιδιατρική ΙΙ, η Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, κ.α..
 2. Μαθήματα ειδικής υποδομής που παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως: η Μουσικοκινητική αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Παιδιατρική ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
 3. Μαθήματα ειδικότητας που προσφέρουν τις απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος γνώσεις και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα, όπως: Αγωγή Βρέφους, Παιδί και Παιχνίδι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης, Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα, Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή.
 4. Μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης και νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα και που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μαθήματα, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Βρεφονηπιακών Σταθμών, Στοιχεία Οικολογίας – Περιβαλλοντική αγωγή, και Διαπολιτισμική Αγωγή.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι (Κωδικός: ΠΕ 1874, Βρεφονηπιοκόμων), δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως βρεφονηπιοκόμος.

 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από το Π.Δ. 523/ΦΔΚ 203/24/12/1992
 • Το πτυχίο του τμήματος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού.
 • Μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Ως υποψήφιος πρέπει να έχεις το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις τη δυνατότητα να δώσεις εξετάσεις για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • M.A. Early Childhood Education
 • Master in Pre-Primary Education
 • Master in Special Needs Education – Counselling

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18