επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10140
Βάση 2017
Εισακτέοι
84
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα μάθεις να εφαρμόζεις γνώσεις και μεθόδους που αφορούν την αγωγή και τη φροντίδα βρεφών και μικρών παιδιών από τη γέννησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο. Γενικά, το Τμήμα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, σχολιασμό άρθρων και βιβλίων και εκπόνηση εργασιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:

 • στην οργάνωση και φροντίδα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
 • στη μελέτη και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας, από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο σχολείο
 • στη διδασκαλία και εφαρμογή της Βρεφονηπιοκομίας
 • σαν στέλεχος σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενος(π.χ. ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς σου)
  στην έρευνα, που αφορά στην εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει:

 1. μαθήματα γενικής υποδομής που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα επιστημών αγωγής, όπως παιδαγωγική, βρεφονηπιοκομίας κ.α.
 2. μαθήματα ειδικότητας που δίνουν τις απαραίτητες για την πρακτική εφαρμογή του επαγγέλματος γνώσεις.
 3. μαθήματα διοίκησης, διαχείρισης και νομοθεσίας που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση των χώρων εργασίας που σχετίζονται με την ειδικότητα.

Ενδεικτικά μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Βρεφοκομία, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Κουκλοθέατρο, Γενική Παιδιατρική, Διατροφή και Ανάπτυξη, Αγωγή & Φροντίδα Βρέφους , Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων , Νεογνολογία κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι (Κωδικός: ΠΕ 1874, Βρεφονηπιοκόμων), δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως βρεφονηπιοκόμος.

 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από το Π.Δ. 523/ΦΔΚ 203/24/12/1992
 • Το πτυχίο του τμήματος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού.
 • Μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Ως υποψήφιος πρέπει να έχεις το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις τη δυνατότητα να δώσεις εξετάσεις για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master in Special Education, Concentration in Early Childhood Special Education
 • Master of Arts in Education: Special Education Interdisciplinary Early Childhood Education
 • Master of Science in EDUCARE – The Swedish Preschool Model

ΤΕΙ Ηπείρου

4097
29