επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17420
Βάση 2022
Εισακτέοι
152
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α του θα ασχοληθείς με το αντικείμενο της ψυχολογίας, δηλαδή με την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την συμβολή στην αντιμετώπιση των ανθρώπινων προβλημάτων του ανθρώπου. Θα ασχοληθείς με την έρευνα, τη διδασκαλία και τις πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας και θα λάβεις τα κατάλληλα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια για να βγεις στην αγορά εργασίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσο αναφορά το δημόσιο τομέα μπορείς προσληφθείς μέσω σχετικής προκήρυξης σε:

 • Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Φυλακές
 • Σχολεία
 • ΚΑΠΗ -Γεροντολογικά κέντρα
 • Κέντρα απεξάρτησης χρηστών
 • Ερευνητικά κέντρα

Όσον αφορά, τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστείς ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό σου γραφείο
 • Ψυχολόγο εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις για τις εργασιακές σχέσεις και τις ψυχική υγεία των εργαζομένων.
 • Ψυχολόγος σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ΑμΕΑ. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών της Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α κατευθύνεται περισσότερο προς την κοινωνική ψυχολογία. Περιέχει περισσότερα μαθήματα στατιστικής και μεθοδολογίας έρευνας και ασχολείται με την έρευνα στον χώρο της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Τα μαθήματα που σου προσφέρει είναι μαθήματα ψυχολογίας και επιμερίζονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Ψυχολογία της Μάθησης, Νευροψυχολογία, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Ψυχολογία των Κινήτρων, Ψυχολογία των Δυσκολιών Μάθησης, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία, Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς. Στο τμήμα λειτουργούν και τρία εργαστήρια (α. Πειραματικής Ψυχολογίας, β. Ψυχομετρικό εργαστήριο, γ. Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α είσαι δικαιούχος άδειας για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τοµείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονοµής ∆ικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τις οικείες νομαρχίες κατόπιν της σχετικής αίτησης σου. Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά δικαιώματα στις παρακάτω διατάξεις: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ∆εκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α παρέχει μεταπτυχιακά με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Κλινικής Ψυχολογίας, Σχολικής Ψυχολογίας. Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, 2.Προαγωγή και Αγωγή Υγείας , 3.MSc in Organisational and Business Psychology, 4. Online MS in Criminal Justice. ,

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1