επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17274
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια, που θα σου εξασφαλίσουν την άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, με τα οποία θα έχεις τη δυνατότητα να ερμηνεύεις την ανθρώπινη συμπεριφορά, να βοηθάς στην άμεση αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων και να προσφέρεις λύσεις.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσο αναφορά το δημόσιο τομέα μπορείς προσληφθείς μέσω σχετικής προκήρυξης σε:

 • Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Φυλακές
 • Σχολεία
 • ΚΑΠΗ
 • Γεροντολογικά κέντρα
 • Κέντρα απεξάρτησης χρηστών
 • Ερευνητικά κέντρα

Όσο αναφορά το ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστείς ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό σου γραφείο
 • Ψυχολόγο εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις για τις εργασιακές σχέσεις και τις ψυχική υγεία των εργαζομένων.
 • Ψυχολόγος σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ΑμΕΑ.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας τα οποία επιμερίζονται σε 7 κύκλους μαθημάτων. Οι κύκλοι αυτοί είναι:

 1. Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας
 2. Μεθοδολογία και Στατιστική
 3. Αναπτυξιακή/Σχολική Ψυχολογία
 4. Βιοψυχολογία/Νευροεπιστήμες
 5. Κοινωνική/Εγκληματολογική Ψυχολογία
 6. Κλινική Ψυχολογία της Υγείας/Συμβουλευτική Ψυχολογία
 7. γενικότερα μαθήματα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος της σχολής είσαι δικαιούχος άδειας για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τοµείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά.
 • Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τις οικείες νομαρχίες κατόπιν της σχετικής αίτησης σου.
 • Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά δικαιώματα στις παρακάτω διατάξεις: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ∆εκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις σχετίζονται κυρίως με περεταίρω εξειδίκευση και εφαρμογές της ψυχολογίας σε άλλα επιστημονικά πεδία. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά είναι τα εξής:

 • Εφαρμοσμένη νευροψυχολογία
 • Επιχειρησιακή Ψυχολογία
 • Ψυχοκοινωνική παρέμβαση με τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες
 • Κλινική και αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία
 • Εφαρμογή στη Μουσικοθεραπία
 • Κυβερνοψυχολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4