επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17549
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχεις την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχεις τη δυνατότητα επιλογής μέσα από τρεις κατευθύνσεις και να εξειδικευτείς στον τομέα της Ψυχολογίας που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Ψυχολογικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Νευροεπιστήμης, Εργαστήριο Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσο αναφορά το δημόσιο τομέα μπορείς προσληφθείς μέσω σχετικής προκήρυξης σε:

 • Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Φυλακές
 • Σχολεία
 • ΚΑΠΗ -Γεροντολογικά κέντρα
 • Κέντρα απεξάρτησης χρηστών
 • Ερευνητικά κέντρα

Όσον αφορά, τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστείς ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό σου γραφείο
 • Ψυχολόγο εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις για τις εργασιακές σχέσεις και τις ψυχική υγεία των εργαζομένων.
 • Ψυχολόγος σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ΑμΕΑ. 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών.

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεων της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας υπάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής είσαι δικαιούχος άδειας για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τοµείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονοµής ∆ικαιοσύνης και Επικοινωνίας. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τις οικείες νομαρχίες κατόπιν της σχετικής αίτησης σου. Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά δικαιώματα στις παρακάτω διατάξεις: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ∆εκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • M.A. Counseling Psychology,
 • MSc Criminology and Criminal Psychology,
 • University of Leicester MSc in Occupational Psychology,
 • Master in Cognitive Psychology in Health Communication.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1