επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16985
Βάση 2022
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχεις την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχεις τη δυνατότητα επιλογής μέσα από τρεις κατευθύνσεις και να εξειδικευτείς στον τομέα της Ψυχολογίας που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Επίσης, στο τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια: Ψυχολογικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Νευροεπιστήμης, Εργαστήριο Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσο αναφορά το δημόσιο τομέα μπορείς προσληφθείς μέσω σχετικής προκήρυξης σε:

 • Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων
 • Κέντρα Ψυχικής Υγείας
 • Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Φυλακές
 • Σχολεία
 • ΚΑΠΗ -Γεροντολογικά κέντρα
 • Κέντρα απεξάρτησης χρηστών
 • Ερευνητικά κέντρα

Όσον αφορά, τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστείς ως:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό σου γραφείο
 • Ψυχολόγο εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις για τις εργασιακές σχέσεις και τις ψυχική υγεία των εργαζομένων.
 • Ψυχολόγος σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ΑμΕΑ. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της πειραματικής ψυχολογίας, των γνωστικών και θυμικών ψυχολογικών φαινομένων (αντίληψη, προσοχή, μάθηση, μνήμη, σκέψη, γλώσσα, συναισθήματα), τη βιολογική βάση, τη νευροψυχολογική μελέτη και των δυσλειτουργιών αυτών, την ψυχολογία των ηλικιωμένων, την ψυχομετρία (ψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών και θυμικών λειτουργιών), την ιστορία και επιστημολογία της ψυχολογίας, τη συμβολή της Ψυχολογίας στη Γνωστική Επιστήμη καθώς και τις μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας και της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερευνών.

Ο Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεων της, της εξελικτικής ψυχοπαθολογίας, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Ο Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας υπάγεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας και της Κλινικής Ψυχολογίας.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ περιέχει μαθήματα στατιστικής και μεθοδολογίας έρευνας και ασχολείται με την έρευνα στον χώρο της ψυχολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Τα μαθήματα που σου προσφέρει είναι μαθήματα ψυχολογίας και επιμερίζονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Ψυχολογία της Μάθησης, Νευροψυχολογία, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ψυχολογία της Προσωπικότητας, Ψυχολογία των Κινήτρων, Ψυχολογία των Δυσκολιών Μάθησης, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία, Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς. Στο τμήμα λειτουργούν και τρία εργαστήρια (α. Πειραματικής Ψυχολογίας, β. Ψυχομετρικό εργαστήριο, γ. Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ είσαι δικαιούχος άδειας για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τοµείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονοµής ∆ικαιοσύνης, Επικοινωνίας, κ.ά. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τις οικείες νομαρχίες κατόπιν της σχετικής αίτησης σου. Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά δικαιώματα στις παρακάτω διατάξεις: Ν 991/79 Ν 2646/98 ΦΕΚ 1331 / ∆εκ. 1998 Κοινοτική οδηγία 89/48

Μεταπτυχιακά

Μπορείς να ακολουθήσεις τα ακόλουθα μεταπτυχιακά : Κλινικής Ψυχολογίας, Σχολικής Ψυχολογίας. Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, 2.Προαγωγή και Αγωγή Υγείας , 3.MSc in Organisational and Business Psychology, 4. Online MS in Criminal Justice. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4