Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 766
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9361
Βάση 2017
Εισακτέοι
168
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο των επιχειρήσεων και όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί σε αυτόν. Το τμήμα αυτό δίνει έμφαση στις εφαρμοσμένες ποσοτικές μεθοδολογίες που στοιχειοθετούν τα σύγχρονα εργαλεία του μανατζμεντ και την ορθολογική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Μπορείς να εργαστείς :

 • Ως marketing manager, digital marketer, market research κ.α.
 • Ως project manager
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών κ.α.
 • Ως λογιστής
 • Ως χρηματοοικονομικός αναλυτής
 • Ως υπεύθυνος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ως διοικητικό στέλεχος δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Ως ναυτιλιακός λογιστής
 • Ως τραπεζικό στέλεχος
 • Ως πωλητής
 • Ως ασφαλιστικός σύμβουλος
 • Σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας στις επιχειρήσεις. Οι αρμοδιότητές σου θα είναι: καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου, προγραμματισμός οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων της διοίκησης, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων κ.α.
 • Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής
 • Σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την έρευνα ως ερευνητικό προσωπικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην σύγχρονη διοικητική επιστήμη. Θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις στην ανάπτυξη μεθόδων σχεδιασμού, οργάνωσης καθοδήγησης, ελέγχου διαδικασιών και οικονομικής διαχείρισης πόρων με στόχο την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Έτσι θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις όλες τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις για την αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη και ποιοτική λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο περιβάλλον. 

Στην κατεύθυνση του Marketing θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις σύγχρονες έννοιες και αντιλήψεις της αγοράς. Στην κατεύθυνση αυτή θα μάθεις για όλες τις θεωρητικές αντιλήψεις που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αγορών και τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις τεχνικές της λογιστικής.

Στην κατεύθυνση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην απόδοση ων νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να μελετήσεις τις προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τα συστήματα αυτά τείνουν να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την αποτελεσματική υποστήριξη, διαχείριση και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.  

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχεις επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από το Π.Δ. 514/1989 (Φ.Ε.Κ. 218/5.10.89 ) .

 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοικητικής Επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master of International Marketing
 • Master of International Business
 • Master in Marketing and Communications
 • Master in International Economics
 • MSc in Management (Specialization in Business Analytics)

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31