επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13751
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο το οποίο εμπεριέχει τη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση μέσω της παροχής σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, γνώσεων και τη διδασκαλία μαθημάτων που αντανακλούν και καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης νοσηλευτικής πρακτικής, την καλλιέργεια αναλυτικής, κριτικής και αναστοχαστικής σκέψης, και την κατανόηση των αρχών και των μεθόδων της νοσηλευτικής έρευνας.
Σκοπός του Τμήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη δυναμική φύση της Νοσηλευτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και η διαμόρφωση γνωστικού υποβάθρου, δεξιοτήτων και στάσεων χάρη στις οποίες ο απόφοιτος θα καταστεί ικανός να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας των ασθενών, να παρεμβαίνει κατάλληλα για την κάλυψή τους μέσω τεκμηριωμένης φροντίδας, και τέλος να αξιολογεί τα αποτελέσματα της φροντίδας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ έχεις το δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, είτε ως στέλεχος Νοσηλευτικών µονάδων στον ιδιωτικό τοµέα είτε αυτοαπασχολούµενος ως πολυδύναµος νοσηλευτής γενικών φροντίδων, στα πλαίσια των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης μπορείς να καλύψεις τοµείς Νοσηλευτικών ειδικοτήτων ελλείψει Ειδικών Νοσηλευτών αφού εκπαιδευτείς σε ταχύρρυθµα προγράµµατα.
Ειδικότερα μπορείς επίσης να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Στην Νοσηλευτική εκπαίδευση Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Σε Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία)
 • Σε Κέντρα Υγείας
 • Σε Υγειονομικούς και άλλους οργανισμούς, Ι.Κ.Α., Ε.Ε.Σ., Π.Ι.Κ.Π.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Να εξελίσσεσαι σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
 • Ακόµα έχεις το δικαίωµα να διεξάγεις µελέτες για έρευνα µε σκοπό την προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήµης και Μεθοδολογίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Διακρίνεται σε μαθήματα υποχρεωτικά, κατ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Το αντικείμενο των μαθημάτων σχετίζεται ενδεικτικά με Ανατομία, Φυσιολογία, Κοινοτική Νοσηλευτική, Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική, Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική, Παιδιατρική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Επείγουσα Νοσηλευτική κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ.351 /1989 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/14.06.1989).
Μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα σου μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ως πτυχιούχος Νοσηλευτικής ΤΕΙ μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. «Νοσηλευτική Παθολογία»
 2. «Αντιµετώπιση του Πόνου»
 3. «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
 4. «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»
 5. «∆ιοίκηση της Υγείας»
 6. «Κοινοτική Νοσηλευτική»
 7. «Ψυχική Υγεία»
 8. «Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική»
 9. «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»
 10. «Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα»
 11. «Παιδιατρική Νοσηλευτική».

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31