Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Κωδικός Μηχανογραφικού: 136
επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11815
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για την απόκτηση της επιστημονικής ταυτότητας του παιδαγωγού με ειδίκευση στην προσχολική αγωγή και του πτυχιούχου των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί-ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά και διαιρούνται σε 3 τομείς:

 1. Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυση,
 2. Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής,
 3. Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης.

Στο τμήμα λειτουργούν 5 εργαστήρια.

Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Σπουδών: Γενική Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Μελέτη του Προφορικού Λόγου, Στοιχεία Κοινωνιολογίας, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Προσχολική Παιδαγωγική, Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Μέθοδοι Ερευνών, Στατιστική, Διδακτική Εννοιών των Μαθηματικών για την Προσχολική Ηλικία, Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διδακτική των Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία, Ιστορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδική Λογοτεχνία, Διδακτική Εννοιών Βιολογίας για την Προσχολική Ηλικία, Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Παιδική Λογοτεχνία, Παραστάσεις και Ρόλοι στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Συγκριτική Παιδαγωγική κλπ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5