επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16501
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εργοθεραπείας θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης των λειτουργικών ενασχολήσεων/ έργων του ατόμου, στους τομείς της αυτoσυντήρησης, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης με σκοπό την κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του.
Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων της επιστήμης της Εργοθεραπείας μέσα από την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που διασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας έχεις το δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στέλεχος των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίων πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενος στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Στα νοσοκομεία:
 1. Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα, ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες- άκρα χέρια, για ανθρώπους που περπατούν με δεκανίκια, εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προσαρμογές επίπλων για το σπίτι, κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι, πιθανή προεπαγγελματική αξιολόγηση.
 2. Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο- φαγητό-υγιεινή). Ακόμη διάβασμα-γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση, εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα -τόρνο κλπ.
 3. Παιδιατρικά: Οργάνωση παιχνιδιών με κανόνες – αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων, αυτοϋπηρέτηση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση, εκμάθηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση γραφής κλπ.
 4. Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών, ευκαιρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτικότητας και συντονισμό των κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες, κοινωνικές – ψυχαγωγικές και ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση.
 • Στα Γηροκομεία – ΚΑΠΗ:
 1. Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές – χειροτεχνικές – ομαδικές, αυτοϋπηρέτηση – ανεξαρτητοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία.
 • Στα Κέντρα (Αποκατάστασης -Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής – Αποτοξίνωσης – Σωφρονιστικά καταστήματα -Φυλακές):
 1. Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές δραστηριότητες, βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων μηχανημάτων, κηπουρική, χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες. Συμμετοχή στην πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα.
 2. Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό, χαλκό, χρώματα, πλαστικά υλικά, γραφική μεταλλοτεχνία, ξυλουργική, πυροτεχνία, εργασία με δέρμα.
 3. Πρόγραμμα υγιεινής, κουζίνας, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης
 4. Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή.
  Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια, διδασκαλία συνηθειών εργασίας.
 5. Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώθηση στην επαγγελματική αξιολόγηση.
 • Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης., στην προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης εργασίας και την εκπόνηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα σχολεία, νηπιαγωγεία – παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται.
 • Επίσης ως πτυχιούχος του παραπάνω τμήματος μπορείς να απασχοληθείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορείς να απασχοληθείς και ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας διακρίνεται σε μαθήματα Γενικής υποδομής τα οποία περιλαμβάνουν βασικά γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών και βιολογικών επιστήμων, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ανατομία και η φυσιολογία καθώς και η μελέτη της ψυχιατρικής, της νευρολογίας, της ορθοπεδικής, και της παθολογίας σε έκταση και βάθος κατάλληλου επιπέδου για την κατανόηση της φυσιολογικής λειτουργικότητας του ανθρώπου κατά την εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τους παράγοντες που εμποδίζουν αυτή τη φυσιολογική λειτουργικότητα, σε μαθήματα Ειδικής υποδομής τα οποία περιλαμβάνουν την αναλυτική μελέτη των βασικών αρχών της Εργοθεραπείας και των θεραπευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, σε μαθήματα Ειδικότητας τα οποία περιλαμβάνουν την αναλυτική μελέτη της επιστήμης, των τομέων εφαρμογής και των μεθόδων της Εργοθεραπείας και τέλος σε μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Δεοντολογία επαγγέλματος, ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου.
Οι βασικοί πυλώνες – τομείς των μαθημάτων είναι:

 • Δομή- οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος
 • Εργοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους
 • Εργοθεραπεία σε ενήλικες
 • Αρχές Εργοθεραπείας
 • Μέθοδοι και τεχνικές θεραπευτικής παρέμβασης
 • Υποστηρικτικά

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται και ορίζονται από το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄/07.02.1989).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Ms Στη διαχείριση αναψυχής και θεραπευτική αναψυχή
 2. Διανοητική και αναπτυξιακή αναπηρία
 3. Στη μουσικοθεραπεία
 4. Στην ειδική αγωγή, η συγκέντρωση στην πρώιμη παιδική ηλικία ειδική εκπαίδευση.

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18