Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για την εκτέλεση διορθωτικών συνταγών, δηλαδή την τοποθέτηση και εφαρμογή οφθαλμικών φακών σε σκελετούς γυαλιών οράσεως, την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων για την παραγγελία και εφαρμογή των παραπάνω φακών, την λήψη μετρήσεων, την παραγγελία καθώς και την εφαρμογή διαφόρων τύπων φακών επαφής, όπως και το μετέπειτα οπτομετρικό έλεγχο της εφαρμογής της συνταγής των φακών. Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και τεχνολογία της Οπτικής και Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.Βασική προτεραιότητα του Τμήματος είναι η επιδίωξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης των εργαστηρίων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής έργου σε επιλεγμένα επιστημονικά αντικείμενα του τομέα της Οπτομετρίας, της Οπτικής και της Υγείας γενικότερα, έτσι ώστε το Τμήμα να αναδειχθεί στα πρωτοπόρα από πλευράς ποιότητας πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά ως προς την ερευνητική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας μπορείς να απασχοληθείς σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικά σου καταστήματα οπτικών ειδών.
 • Ως υπεύθυνος για κατασκευές οπτικών ειδών σε εργοστάσια ή αντιπροσωπείες οπτικών ειδών

Επιπλέον μπορείς:

 • να εφαρμόζεις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές .
 • να εφαρμόζεις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές στα οπτικά καταστήματα
 • να ασχολείσαι με την έρευνα και να εκπονείς μελέτες για τον σχεδιασμό προϊόντων.
 • να συμμετέχεις στον σχεδιασμό και την οργάνωση των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού και μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, στον ποιοτικό έλεγχο κ.α.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από θεωρητικά και μικτά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Οπτικής και της Οπτομετρίας, όπως η Ανατομία, οι Πρώτες βοήθειες, η Εργονομία φωτισμού, η Πληροφορική  κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Εφαρμοσμένη Οπτική, η Τεχνολογία Οπτικών Οργάνων, η Δεοντολογία του επαγγέλματος του Οπτικού- Οπτομέτρη κ.α. Τέλος, τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Κλινική Διάθλαση, η Ορθοοπτική και Διόφθαλμη Όραση, οι Κλινικές Εφαρμογές Διάθλασης-Οπτομετρίας κ.α. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας έχεις τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές και οικονομοτεχνικές γνώσεις για να εργαστείς ως Οπτικός.

Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:

 • την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο:
 1. της διόφθαλμης όρασης,
 2. της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες),
 3. της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
 4. της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης,
 5. της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης,
 6. της όρασης στον εργασιακό χώρο,
 7. της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές
 • την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση:
 1. γυαλιών οράσεως
 2. φακών επαφής
 3. βοηθημάτων χαμηλής όρασης
 4. ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό
 • την διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενου ιατρού σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οπτικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Optics and Photonics
 • Optics and Nanotechnology
 • MSc in Advanced Optical Technologies
 • Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας