Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 519
επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11373
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων
Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων αποκτήσεις γνώσεις τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές σχετικά με την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, την αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας και τον σχεδιασμό (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή στους σπουδαστές σφαιρικής παιδείας: χωρικής, καλλιτεχνικής και τεχνολογικής, που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς ανανεωμένες απαιτήσεις της διεθνούς εξέλιξης της θεωρίας και της πρακτικής των γνωστικών του αντικειμένων. Ως πτυχιούχος του Τμήματος θα είσαι σε θέση μετά την αποφοίτησή σου να μπορείς να απασχοληθείς σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς σε κλάδους όπως:

 • η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
 • η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
 • η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
 • ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.

Επίσης μπορείς να απασχοληθείς με πλήρη επιστημονική επάρκεια που σου παρέχουν οι σπουδές σου στους παρακάτω τομείς:

 • στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
 • στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
 • στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει τα αναγκαία θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που εξυπηρετούν το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, μαθήματα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενα με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις. Επί πλέον, όμως, περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα επιλογής που διευρύνουν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των σπουδών, δίνοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν, με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις ή με ερευνητικά προγράμματα, σε συναφή με το βασικό γνωστικό τους πεδίο αντικείμενα. Ωστόσο το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τρεις τομείς:

 1. Τομέας / Αρχιτεκτονικής, Κατασκευαστικής και Παραστατικής Τεχνολογίας με μαθήματα όπως :Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, Διαμόρφωση Παραδοσιακών Κτιρίων, Δομική Τέχνη, Πλαστική Μακέτα, Σχεδιαστική Μεθοδολογία, Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης, Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων, Φωτισμός, Φωτογραφία.
 2. Τομέας / Εικαστικών Τεχνών και Διακοσμητικών Εφαρμογών με μαθήματα όπως: Βασικό Σχέδιο, Διακοσμητικές Εφαρμογές, Ελεύθερο Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης, Κεραμική, Πλαστική, Χρώμα.
 3. Τομέας / Σχεδιασμού-DESIGN Χώρου και Αντικειμένου με μαθήματα όπως: Βιομηχανικό Σχέδιο (Design), Τεχνολογία Υφάσματος, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Ρυθμολογία Επίπλου, Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Σχεδιασμός (Design) Επίπλου, Σχεδιασμός (Design) Υφάσματος, Ύφασμα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18.01, Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής ( Κωδικός: Π.Ε. 18.27, Διακοσμητικής).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στο Σχεδιασμό και την Τεχνολογία Χρωμάτων
 2. Στην Αρχιτεκτονική
 3. Στην εσωτερική Διακόσμηση
 4. Στη Στρατηγική Σχεδίαση.

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18