επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15974
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να εξελιχθείς σε Ιστορικός, Αρχαιολόγος και Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Μέσα από τις σπουδές σου θα γνωρίσεις το αντικείμενο της Ιστορικής Επιστήµης, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις ανάγκες στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμική κληρονομιάς και θα μελετήσεις το παρελθόν που αγκαλιάζει κάθε τομέα της ανθρώπινης δράσης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
 • Εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων, σε Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

     3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ

 

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή, στην Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. στη Βυζαντινή Ιστορία, στη Νεοελληνική Ιστορία, στην Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων κλπ.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στις Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, στην Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, στην Τοπογραφία, στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή, στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, στην Tέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα Κορµού περιλαμβάνουν μαθήματα:

 1. Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας
 3. Ιστορίας της Τέχνης

και είναι υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των δύο κατευθύνσεων. Με τα μαθήματα αυτά, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματός μας αποκτούν έναν κοινό κορμό γνώσεων, με αφετηρία τον οποίο μπορούν, στη συνέχεια, να εμβαθύνουν σε ειδικότερους [20] κλάδους της επιστήμης τους μέσω των μαθημάτων Ειδίκευσης. Η κατηγορία αυτή μαθημάτων περιλαμβάνει Υποχρεωτικά και Επιλεγόµενα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MA Celtic Archaeology
 • MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia
 • Master of Arts in Maritime Archaeology
 • Master in Classics & Ancient Civilizations: Ancient studies.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1