Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 112
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13625
Βάση 2022
Εισακτέοι
86
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
 • Εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων, σε Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

     3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ. 

 

 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή, στην Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. στη Βυζαντινή Ιστορία, στη Νεοελληνική Ιστορία, στην Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων κλπ.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στις Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, στην Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, στην Τοπογραφία, στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή, στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, στην Tέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πτυχίο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ διαθέτει δύο ειδικεύσεις: α) της «Ιστορίας» και β) της «Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης». Τα μαθήματα διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες: ▪ Υποχρεωτικά ▪ Υποχρεωτικά Ειδίκευσης ▪ Υποχρεωτικά Ειδίκευσης Φροντιστήρια ▪ Υποχρεωτικά κατ’Επιλογήν ▪ Ελεύθερης Επιλογής . Οι φοιτητές/τριες στο 3ο εξαμήνο σπουδών επιλέγουν ειδίκευση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)MA Celtic Archaeology, 2)MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia, 3)Master of Arts in Maritime Archaeology, 4)Master in Classices & Ancient Civilizaitons: Ancient studies. Επιπλέον,  στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργούν Δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα, το οποίο περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: 1η Ειδίκευση: Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας 2η Ειδίκευση: Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 3η Ειδίκευση: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό το οποίο περιλαμβάνει τρείς ειδικεύσεις: 1η Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία 2η Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία 3η Ειδίκευση: Βυζαντινή Αρχαιολογία. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4