Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 116
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9125
Βάση 2022
Εισακτέοι
75
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1.  Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

      3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Αρχαία ελληνική φιλολογία, στη Λατινική φιλολογία, στην Ιστορία μέσων χρόνων, στην Τουρκολογία , στην Προϊστορική αρχαιολογία, στην Κλασική αρχαιολογία, στην  Ιστορία τέχνης της Δύσης κλπ.

Ο φοιτητής του Τμήματος που ειδικεύεται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύεται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή του στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, στη νήσο Γαύδο, στα Ροδαφνίδια της Λέσβου και στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης, ενώ στο φοιτητή που ειδικεύεται στην Ιστορία δίνονται ευκαιρίες να ασκηθεί στο χώρο των ιστορικών αρχείων. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης υπάρχουν 4 τομείς: α) Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας β) Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων γ) Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης δ) Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών. Στο δεύτερο έτος οι φοιτητές επιλέγουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: α) Ιστορίας και β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) παρέχεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός κύκλου έξι μαθημάτων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, 2) Βυζαντινές σπουδές (με ειδικεύσεις), 3) Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία, 4)Τουρκολογία, 5)Ιστορία της Τέχνης. Το Τμήμα της Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης προσφέρει πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών: – Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος (με ειδικεύσεις σε Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία) – Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές (με ειδικεύσεις σε Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης και Βυζαντινή Αρχαιολογία & Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης) – Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία (λειτουργία από κοινού με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας) – Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία – Ιστορία της Τέχνης. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

674
3