Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 116
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13500
Βάση 2017
Εισακτέοι
157
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις το αντικείμενο της Ιστορικής Επιστήµης, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις ανάγκες στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμική κληρονομιάς. Επίσης,ως φοιτητής του τμήματος θα εξοικειωθείς με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Θα λάβεις γνώσεις που  καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1.  Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

      3. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Αρχαία ελληνική φιλολογία, στη Λατινική φιλολογία, στην Ιστορία μέσων χρόνων, στην Τουρκολογία , στην Προϊστορική αρχαιολογία, στην Κλασική αρχαιολογία, στην  Ιστορία τέχνης της Δύσης κλπ.

Ο φοιτητής του Τμήματος που ειδικεύεται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύεται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή του στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, στη νήσο Γαύδο, στα Ροδαφνίδια της Λέσβου και στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης, ενώ στο φοιτητή που ειδικεύεται στην Ιστορία δίνονται ευκαιρίες να ασκηθεί στο χώρο των ιστορικών αρχείων. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). Επίσης το τμήμα διενεργεί σε ετήσια βάση επιτόπιες ασκήσεις των φοιτητών σε μουσεία, μνημεία και πινακοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαική ιστορία
 • Βυζαντινές σπουδές (με ειδικεύσεις)
 • Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
 • Τουρκολογία
 • Ιστορία της Τέχνης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4