Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 114
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10276
Βάση 2022
Εισακτέοι
93
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1.  Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης
 • Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

    3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία. στη Βαλκανική Ιστορία, στη Ρωμαϊκή Ιστορία, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας και πολλά ακόμα αντικείμενα.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στις Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, στην Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, στην Τοπογραφία, στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή, στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, στην Tέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών προαιρετικά (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τέσσερεις Τομείς: Α. Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Β. Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων Γ. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δ. Λαογραφίας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Ιωαννίνων σου προσφέρει τα εξής μεταπτυχιακά: Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» που εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσεις: Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς: α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

704
17