Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 114
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14038
Βάση 2017
Εισακτέοι
261
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις το αντικείμενο της Ιστορικής Επιστήµης, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις ανάγκες στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμική κληρονομιάς και θα ασχοληθείς  με τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και την έρευνα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1.  Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης
 • Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

    3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία. στη Βαλκανική Ιστορία, στη Ρωμαϊκή Ιστορία, στην εκμάθηση ξένης γλώσσας και πολλά ακόμα αντικείμενα.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στις Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, στην Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, στην Τοπογραφία, στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή, στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, στην Tέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων.

Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο-φωτογραφία). Παράλληλα οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες αρχειακών συλλογών κ.λπ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MA History of Art and Archaeology of East Asia
 • Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte
 • Masters Programme in Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage
 • Ιστορία(με ειδικεύσεις)
 • Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (με ειδικεύσεις)
 • Nεότερη και Σύγχρονη Iστορία -Λαογραφία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6