Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 108
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8620
Βάση 2022
Εισακτέοι
32
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ θα γνωρίσεις την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα έως και σήμερα καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, θα μελετήσεις την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και τη συμπεριφορά των λαών όπως και τη τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό. Επίσης, το τμήμα σου παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.

Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε :

  • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
  • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
  • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

  • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
  • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
  • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
  • εργαζόμενος στα ΜΜΕ. 

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην αρχαία και σύγχρονη ιστορία δηλαδή στην αρχαία ελληνική ιστορία, ρωμαϊκή ιστορία, βυζαντινή ιστορία, μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιστορία, ιστορία βαλκανικών λαών, ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού ,ιστορία του ισλαμικού κόσμου, οθωμανική ιστορία, θεωρία και μεθοδολογίας της ιστορίας.

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φυσική ανθρωπολογία, λαογραφία, κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, δημογραφία, αρχαιολογία, σημειωτική, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ χωρίζεται στις εξής κατευθύνσεις: α) Ιστορία και β) Εθνολογία. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής . Στα 4 πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ στα επόμενα επιλέγεις κατεύθυνση. Το Πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει οκτώ μαθήματα που η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ προσφέρονται τα ακόλουθα μεταπτυχιακά :

1. Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

2. Ιστορία της ιατρικής και βιολογική ανθρωπολογία.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)MA in History, 2)Master in Historical Sociology, 3)Τοπική Ιστορία.  

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13