επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12855
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα γνωρίσεις την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την αρχαιότητα έως και σήμερα, θα μελετήσεις την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους και την συμπεριφορά των λαών. Επίσης, το τμήμα σου παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.

Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε :

  • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
  • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
  • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

  • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
  • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
  • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
  • εργαζόμενος στα ΜΜΕ

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην αρχαία και σύγχρονη ιστορία δηλαδή στην αρχαία ελληνική ιστορία, ρωμαϊκή ιστορία, βυζαντινή ιστορία, μεσαιωνική ευρωπαϊκή ιστορία, ιστορία βαλκανικών λαών, ιστορία του νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισμού ,ιστορία του ισλαμικού κόσμου, οθωμανική ιστορία, θεωρία και μεθοδολογίας της ιστορίας.

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φυσική ανθρωπολογία, λαογραφία, κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, δημογραφία, αρχαιολογία, σημειωτική, ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά). Στα 4 πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ στα επόμενα επιλέγεις κατεύθυνση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • MA in History
  • Master in Historical Sociology
  • Τοπική Ιστορία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9