Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 104
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13190
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την ιστορία, την αρχαιολογία και την διαχείριση πολιτισμικών αγαθών. Θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια  για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και θα έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

       Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

      3. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην αρχαία Ιστορία, Βυζαντινός Πολιτισµός, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών, Ιστορία του Βυζαντίου, Πολιτισµική Ανθρωπολογία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Πολιτισµικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες, Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Παιδαγωγική.

 Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία,  Αρχαιοµετρία,  Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών,  Πολιτισμική Ανθρωπολογία,  Παιδαγωγική της Σχολικής Ένταξης, Κλασική Αρχαιολογία,  Βυζαντινή Αρχαιολογία,  Διοίκηση πολιτιστικών φορέων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, μαθήματα κατεύθυνσης, μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία (προαιρετική).

Στα 4 πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ στα επόμενα επιλέγεις κατεύθυνση. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος
 • Cultural Heritage Materials and Technologies
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1627
15