Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου

Κωδικός Μηχανογραφικού: 104
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9450
Βάση 2022
Εισακτέοι
42
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου θα ασχοληθείς με την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση πολιτισμικών αγαθών. Θα καλλιεργήσεις και θα προάγεις τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας. Θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και θα έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

       Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

      3. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην αρχαία Ιστορία, Βυζαντινός Πολιτισµός, Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών, Ιστορία του Βυζαντίου, Πολιτισµική Ανθρωπολογία, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Πολιτισµικά Υλικά και Νέες Τεχνολογίες, Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Παιδαγωγική.

 Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Προϊστορική Αρχαιολογία,  Αρχαιοµετρία,  Διαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών,  Πολιτισμική Ανθρωπολογία,  Παιδαγωγική της Σχολικής Ένταξης, Κλασική Αρχαιολογία,  Βυζαντινή Αρχαιολογία,  Διοίκηση πολιτιστικών φορέων.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 24 Μαθήµατα Κορµού για τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα σπουδών. Όλα τα Μαθήµατα Κορµού είναι υποχρεωτικά και αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους θεµελιώδεις επιστηµονικούς κλάδους του Τµήµατος. Κατά το Δ΄ εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσµευτικά µια από τις δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος: Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Η φοίτηση σε κάθε μια από αυτές τις Κατευθύνσεις περιλαµβάνει 16 υποχρεωτικά µαθήµατα: Εννέα μαθήματα προσδιορίζουν τους θεµατικούς κύκλους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας αντίστοιχα. Πέντε µαθήµατα προσδιορίζουν το θεµατικό κύκλο της Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών εντός της κάθε Κατεύθυνσης. Τα τρία από αυτά είναι κοινά και στις δύο Κατευθύνσεις και πραγματοποιούνται με συνδιδασκαλία. Δύο αφορούν µαθήµατα Παιδαγωγικής Διδασκαλίας, είναι επίσης κοινά και στις δύο Κατευθύνσεις και πραγματοποιούνται με συνδιδασκαλία.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου διοργανώνει και προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος»,  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Cultural Heritage Materials and Technologies”, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές».

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2280
21