επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16167
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να εξελιχθείς σε Ιστορικός, Αρχαιολόγος και Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Μέσα από τις σπουδές σου θα γνωρίσεις το  αντικείμενο της Ιστορικής Επιστήµης, θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις ανάγκες στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμική κληρονομιάς, καθώς και στις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης
 • Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

      3. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • Εργαζόμενος στα ΜΜΕ

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Παγκόσμια Ιστορία , στην Αρχαία , στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως , στη  Νεότερη Ελληνική Ιστορία, στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄ κλπ.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην  Επιστήμη της Αρχαιολογίας, στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στην Κλασική Αρχαιολογία, στη Βυζαντινή Αρχαιολογία , στην Τοπογραφία – Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία, στην Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισμών , στην Ανασκαφική και Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού κλπ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα Κορµού περιλαμβάνουν μαθήματα

 1. Ιστορίας
 2. Αρχαιολογίας
 3. Ιστορίας της Τέχνης

και είναι υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των δύο κατευθύνσεων. Με τα μαθήματα αυτά, οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματός μας αποκτούν έναν κοινό κορμό γνώσεων, με αφετηρία τον οποίο μπορούν, στη συνέχεια, να εμβαθύνουν σε ειδικότερους [20] κλάδους της επιστήμης τους μέσω των μαθημάτων Ειδίκευσης. Η κατηγορία αυτή μαθημάτων περιλαμβάνει Υποχρεωτικά και Επιλεγόµενα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MLitt Ancient Cultures
 • MA History
 • MA in Library and Information Studies
 • Master Degree in Archeology

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2