επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12422
Βάση 2022
Εισακτέοι
191
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α έχει στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε:
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης
 • Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού

      3. Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • Εργαζόμενος στα ΜΜΕ. 

 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην Παγκόσμια Ιστορία , στην Αρχαία , στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσεως , στη  Νεότερη Ελληνική Ιστορία, στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία Β΄ κλπ.

Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην  Επιστήμη της Αρχαιολογίας, στην Προϊστορική Αρχαιολογία, στην Κλασική Αρχαιολογία, στη Βυζαντινή Αρχαιολογία , στην Τοπογραφία – Αρχιτεκτονική – Πολεοδομία, στην Αρχαιολογία των Ανατολικών Πολιτισμών , στην Ανασκαφική και Επεξεργασία Αρχαιολογικού Υλικού κλπ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών, που αντιστοιχούν σε δύο ειδικεύσεις: α) ειδίκευση Ιστορίας και β) ειδίκευση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Η επιλογή κατεύθυνσης δηλώνεται μετά την ολοκλήρωση του Δ΄ εξαμήνου των σπουδών. Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, και των δύο κατευθύνσεων, παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του. Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα Βάσης, σε μαθήματα Κορµού, σε μαθήματα Ειδίκευσης και σε μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων. Επιπλέον,  μπορείς να εργαστείς στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, τα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα προσφέρονται τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά προγράμματα: 

·       –ΠΜΣ: “Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: from the Early Prehistory to Late Antiquity”

·      – ΠΜΣ: “Βυζαντινός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – The world of Byzantium: History and Archaeology”

·      – ΠΜΣ: “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης – Modern and Contemporary History and History of Art”

·       –European Master of Classical Cultures

·       –«Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες (MSc in Archaeological Science)»

·       –“MSc in Digital Humanities (Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες) “.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)MLitt Ancient Cultures, 2)MA History, 3)MA in Library and Information Studies, 4)Master Degree in Archeology.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1