Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 177
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10150
Βάση 2022
Εισακτέοι
100
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τρία γνωστικά αντικείμενα και να εξελιχθείς σε Ιστορικός, Αρχαιολόγος και Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Μέσα από τις σπουδές σου θα αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για να καλύψεις τις ανάγκες στην εκπαίδευση, έρευνα, ανάδειξη και διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και τις απαιτήσεις μεταγραφής των ιστορικών, αρχαιολογικών και εθνογραφικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς:

  • Ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς:

  • Ως αρχαιολόγος σε Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων, σε ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων, σε Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων και Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού


Και ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς:

  • σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
  • σε μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων) και πινακοθήκες
  • ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

Ως απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς:

  • Ως καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
  • Ως σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης
  • Ως διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
  • Ως εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Ο Τομέας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας επιδιώκει την κατάρτιση ιστορικών όλων των περιόδων και αποβλέπει στην εξοικείωση σου με όλο το φάσμα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια μιας διευρυμένης ιστορικής οπτικής στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι κριτικές προσεγγίσεις της ιστορίας της αρχαιότητας, του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού κόσμου. Επίσης, μελετώνται η νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία αλλά και η ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου, της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και η παγκόσμια ιστορία.

Ο τομέας της Αρχαιολογίας περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι» και τα πρώτα δύο έτη των σπουδών σου εισάγεσαι σε βασικές περιόδους και γνωστικούς τομείς της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου.

Ο τομέας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στοχεύει εκμάθηση της θεωρίας και της μεθοδολογίας της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Λαογραφία. Μέσα από τα μαθήματα του τομέα αποκτάς τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαπολιτισμική μελέτη και ανάλυση κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων. Η διεπιστημονική σύνδεση με την Ιστορία και την Αρχαιολογία διευρύνει τα πεδία εφαρμογής της ανθρωπολογικής γνώσης, στην ανάλυση και αξιοποίηση πολιτισμικών αγαθών στο πλαίσιο της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και στη μεταγραφή εθνογραφικών δεδομένων στο νέο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας χορηγεί ενιαίο πτυχίο και χωρίζεται στις εξής κατευθύνσεις: α) Ιστορίας, β) Αρχαιολογίας και γ) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων: τρία υποχρεωτικά μαθήματα, ένα από κάθε κατεύθυνση, καταστατικά μαθήματα κάθε κατεύθυνσης, που προσφέρονται είτε κάθε χρόνο, είτε κάθε δεύτερο χρόνο, μαθήματα εμβάθυνσης κάθε κατεύθυνσης, που μπορούν να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο φροντιστηριακά μαθήματα, που προσφέρονται κάθε χρόνο, μια ποικιλία μαθημάτων που μπορούν να μεταβάλλονται από χρόνο σε χρόνο (σε αυτά περιλαμβάνονται φιλολογικά μαθήματα και μαθήματα από άλλα Τμήματα του Π.Θ.), ξένες γλώσσες, και ένα εργαστηριακό μάθημα εξοικείωσης με υπολογιστικές τεχνολογίες.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Τα Μεταπτυχιακά πάνω στα γνωστικά αντικείμενα της σχολής μπορεί να είναι: -Λογοτεχνία και Βιβλική Αρχαιολογία –Τοπία και πολιτισμική κληρονομιά –Εφαρμοσμένη πολιτιστική ανάλυση –Κοινωνική καινοτομία – Ιστορική έρευνα –Αρχιτεκτονική Ιστορία. Επιπλέον μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις για να αυξήσεις τις επαγγελματικές σου επιλογές είναι: -Ειδική αγωγή – Υπολογιστική Γλωσσολογία –Λεξικογραφία –Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Το τμήμα προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15