επιστημονικό πεδίο

Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12648
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς κυρίως με την ιστορία, την ιστορική έρευνα και την επιστημονική ανάλυση και ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων από την αρχαία εποχή έως και σήμερα. Θα λάβεις τα κατάλληλα εφόδια για επιστημονική κατάρτιση και περαιτέρω εξειδίκευση. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 1. Aπόφοιτος με εξειδίκευση στην Ιστορία μπορείς να απασχοληθείς ως καθηγητής στη ιδιωτική ή δημόσια εκπαίδευση (σχολεία ΙΕΚ, ΚΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.) με εξειδίκευση στη διδασκαλία της ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών.
 2. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Αρχαιολογία μπορείς να απασχοληθείς ως αρχαιολόγος σε :
 • Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και σε εφορείες Αρχαιοτήτων
 • Ταμεία Αρχαιολογικών Πόρων
 • Εταιρείες Αναστήλωσης Μνημείων
 • Συντήρησης και στο Υπουργείο Πολιτισμού

     Ως Ιστορικός και ως Αρχαιολόγος μπορείς να εργαστείς σε:

 • εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • μουσεία (οργάνωση και διοίκηση μουσείων, επιμέλεια μουσειακών εκθέσεων)
 • πινακοθήκες και ως ερευνητής σε διάφορα ιδρύματα Ιστορίας και Γραμμάτων Πολιτισμού.

      3. Απόφοιτος με εξειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορείς να απασχοληθείς ως: 

 • καθηγητής κοινωνιολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε μουσεία
 • σύμβουλος στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς κοινωνικής παρέμβασης 
 • διοικητικός υπάλληλός στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ή ως κοινωνικός λειτουργός, με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών αναγκών
 • εργαζόμενος στα ΜΜΕ.

 

 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • η ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την αρχαιότητα
 • την ελληνιστική, την ρωμαϊκή περίοδο, τη βυζαντινή, την περίοδο των δυτικών κυριαρχιών, την οθωμανική, τη νεότερη και σύγχρονη εποχή
 • η  ιστορία του δυτικού, μεσαιωνικού, νεότερου και σύγχρονου, ευρωπαϊκού κόσμου
 • η ιστορία του οθωμανικού και αραβικού κόσμου
 • η διδασκαλία της ιστορίας του σινοϊαπωνικού χώρου και της αμερικανικής ηπείρου
 • η πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία
 • η ναυτιλιακή ιστορία και επιπλέον η ιστορία του τοπίου,
 • η ιστορική γεωγραφία και η δημογραφία,
 • φιλολογικά μαθήματα,
 • τουρκική,
 • αρχαιολογίας, εθνολογίας, φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας και ιστορίας της τέχνης.

Τέλος, διδάσκονται συστηματικά τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), ενώ λειτουργεί ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής για την άμεση και επαρκή εξοικείωση των φοιτητών με το σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος με την επιλογή των κατευθύνσεων Ιστορίας ή Αρχαιολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων, ενώ με την επιλογή της κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ10 κοινωνιολόγων και έχεις τη δυνατότητα συνεπώς να διοριστείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης μέσω ΑΣΕΠ.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Ιστορική Δημογραφία
 • Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών
 • MA History of Art and Archaeology of East Asia
 • Masters Programme in Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage
 • Ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες
 • Ιστορία και Τεκμηρίωση

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2445
23