Ιατρικά Εργαστήρια

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 621
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16040
Βάση 2017
Εισακτέοι
65
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο των Βιοιατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα εργαστήρια Μικροβιολογίας-Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας-Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματοζώων, Πυρηνικής Ιατρικής

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μπορείς να δραστηριοποιηθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Αιματολογίας
 • Αιμοδοσίας
 • Ανοσολογίας
 • Βιοχημείας – Κλινικής Χημείας
 • Ιστοπαθολογίας
 • Ιολογίας
 • Μικροβιολογίας
 • Μυκητολογίας
 • Παρασιτολογίας
 • Πειραματόζωων

Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς θα μπορείς να αναλαμβάνεις υπεύθυνα:

 • Να δίνεις οδηγίες στους εξεταζομένους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση.
 • Τη λήψη βιολογικών δειγμάτων.
 • Την Παραλαβή δειγμάτων που προσκομίζονται στο εργαστήριο.
 • Την Προετοιμασία των προς εξέταση δειγμάτων.
 • Την παρασκευή όλων των απαραίτητων υλικών, αντιδραστηρίων, και διαλυμάτων.
 • Την επίστρωση επιχρισμάτων και εκτέλεση τεχνικών χρώσεων.
 • Την προετοιμασία και έλεγχο κάθε είδους οργάνων και μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
 • Μετά το πέρας των εξετάσεων αναλαμβάνεις υπεύθυνα και υπογράφεις την εκτέλεση του μέρους που σου ανατέθηκε στις εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν.
 • Επιπλέον στο εργαστήριο Αιμοδοσίας (Τράπεζα Αίματος) θα δίνεις οδηγίες στους υποψηφίους αιμοδότες για την κατάλληλη προετοιμασία τους και θα ελέγχεις αυτούς πριν την αιμοληψία αν είναι σε θέση να αιμοδοτήσουν, ενώ κατόπιν μπορείς να αναλάβεις τις επιμέρους εργασίες για την παρασκευή παραγώγων αίματος κ.λπ.
 • Ιδιαίτερα στο εργαστήριο πειραματόζωων επιστατείς για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματόζωων και οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελήσαι τη χορήγηση των φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Είσαι υπεύθυνος για τις ερευνητικές επεμβάσεις σε αυτά προβαίνοντας σε νάρκωση των πειραματόζωων, κατά ανώδυνο τρόπο, ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας των ζώων.
 • Συνεργάζεσαι με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την επιλογή των πειραματόζωων.
 • Επίσης συμμετέχεις στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων, στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων, οργάνων), ενώ επιβλέπεις την ορθή τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών κ.λπ. εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας που προβλέπονται.
 • Αναλαμβάνεις την επιλογή και εφαρμογή των πλέον καταλλήλων εργαστηριακών μεθόδων.
 • Συμμετέχουν στις επιτροπές προμηθειών αναλώσιμου υλικού, στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην τήρηση αρχείων, στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διακρίνεται σε μαθήματα ΔΟΝΑ τα οποία είναι κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά και έχουν να κάνουν με τη Βιοηθική και την Ψυχολογία της Υγείας, σε μαθήματα Γενικής υποδομής τα οποία περιλαμβάνουν Ανατομική, Φυσιολογία, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία, Οργανική Χημεία, Πρώτες Βοήθειες κ.α. , σε μαθήματα Ειδικής υποδομής τα οποία περιλαμβάνουν Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, Παθοφυσιολογία, Εργαστηριακή Διερεύνηση του Χειρουργικού Ασθενούς, Ιατρική και Περιβαλλοντική Τοξικολογία κ.α. και σε μαθήματα Ειδικότητας τα οποία περιλαμβάνουν Αιμοδοσία, Αιματολογία, Βακτηριολογία, Γενετική, Κλινική Χημεία, Μυκητολογία, Νοσολογία κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 163, ( ΦΕΚ 118/14-6-1996).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Ιατρική Απεικόνιση
 2. Στον τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής
 3. Ηλεκτρονικά MSc με ιατρικά όργανα
 4. Στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία
 5. Στην Ιατρική Μοριακή Βιολογία (βιοπληροφορική)
 6. Στην Οργανική και την Ιατρική Χημεία
 7. Βιοστατιστική.

Επίσης το Τμήμα λειτουργεί και παρέχει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα με τους εξής τίτλους:

 1. “Βιοιατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση”
 2. «Ποιότητα-Ασφάλεια Τροφίμων & Ποιότητα-Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγεία».

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18