Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 331
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15730
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκρτολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα εκπαιδευτείς σε νέες µεθόδους ανάλυσης και σχεδιασµού ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Πιο συγκεκριµένα θα μάθεις πώς λειτουργούν τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία (δίοδοι, τρανζίστορ, ολοκληρωµένα κυκλώµατα), πώς σχεδιάζονται κυκλώµατα που περιλαµβάνουν αναλογικά ή και ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πώς σχεδιάζονται ενισχυτές ισχύος και κυκλώµατα RF.Επιπλέον, θα μάθεις να σχεδιάζεις κυκλώµατα ολοκλήρωσης υψηλής κλίµακας (VLSI chips).

Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς ενδεικτικά με:

 • Τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 • Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
 • Την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων,
 • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα
 • Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
 • στις μεταφορές
 • Τη ναυτιλία
 • Τον τουρισμό
 • Σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
 • Σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα υποχρεωτικά μαθήματα, και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

 • Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές της Σχολής.
 • Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων, από τα οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος.

Επίσης η Σχολή Η.Μ.Μ.Υ. είναι διαρθρωμένη ερευνητικά σε τέσσερις Τομείς: Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής Τομέας Συστημάτων και Ενέργειας Τομέας Τηλεπικοινωνιών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 372/1997 και Π.Δ. 44/2009.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 2. Σε είδη ηλεκτρικού και μηχανικών υπολογιστών
 3. Στη διαχείριση των μηχανών
 4. Στην ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστών.

Πολυτεχνείο Κρήτης

1124
10