Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 705
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8204
Βάση 2017
Εισακτέοι
91
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις σύγχρονη και υψηλού επιπέδου γνώση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο της ραγδαίως εξελισσόμενης Ηλεκτρονικής όσο και στις τεχνολογικές εφαρμογές της. Ειδικότερα θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στα πεδία των ηλεκτρονικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών αυτοματισμών, της Πληροφορικής, των Δικτύων Η/Υ κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:
• Σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες και σε επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων , συσκευών κ.α. ως στελέχη
• Σε ηλεκτρονικά εργαστήρια ως διευθυντές
• Πάνω σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες- είτε μόνος σου είτε σε επιτροπές- για ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμούς.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- και στην έρευνα σε ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική επιστήμη και τις εφαρμογές της.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της ηλεκτρονικής, όπως η Φυσική, τα Μαθηματικά, ο Προγραμματισμός κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως τα Ηλεκτρονικά Χαμηλών Συχνοτήτων, τα Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα, οι Τηλεπικοινωνίες κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι Οπτικές επικοινωνίες, οι Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, τα Ηλεκτρονικά Ισχύος κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος εποπτεύονται από τους τρεις τομείς του Τμήματος που είναι οι εξής: 1) Υποδομής και Υπολογιστών 2) Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 3) Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Π.Δ. 346/8-6-89 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α)
• Ως απόφοιτος του Τμήματος, λόγω των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που διαθέτεις μπορείς να ασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
• Επιπλέον έχεις το δικαίωμα να ενεργείς μόνος σου είτε ως μέλος επιτροπών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές κ.α.
• Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΕΤΕΜ-ΤΕΙ –ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων (Κωδικός: Π.Ε. 17.08, Ηλεκτρονικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρονικής επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • MSc Data Science and Analytics
  • Master in Management (MIM) in e-Business and Marketing
  • Master in Digital Business
  • Master of Computer Science (MSc) – Software Engineering
  • MSc Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

8512
40