Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ Κρήτης Χανιά
Κωδικός Μηχανογραφικού: 709
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7964
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ θα αποκτήσεις όλες τις αναγκαίες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για γίνεις ένας ικανός επιστήμονας της Ηλεκτρονικής. Συγκεκριμένα θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώση στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων και διατάξεων, συσκευών και συστημάτων, στοιχείων συσκευών και συστημάτων των τομέων τηλεπικοινωνιών, οπτικοακούστικών, ραδιοτηλεόρασης κ.α Τέλος, θα μάθεις πως να εκπονείς τεχνικές μελέτες σε όλους τους παραπάνω τομείς. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:
• Σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες και σε επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων , συσκευών κ.α. ως στελέχη
• Σε ηλεκτρονικά εργαστήρια ως διευθυντές
• Πάνω σε εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες- είτε μόνος σου είτε σε επιτροπές- για ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμούς.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές – σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- και στην έρευνα σε ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική επιστήμη και τις εφαρμογές της.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της ηλεκτρονικής, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, τα Ηλεκτρονικά Στοιχεία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Ηλεκτρονική, τα Ψηφιακά Κυκλώματα, Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων με Η/Υ κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι Μικροϋπολογιστές, τα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, η Αρχιτεκτονική Η/Υ κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. . Όλα τα μαθήματα του προγράμματος εποπτεύονται από τους τρεις τομείς του Τμήματος που είναι οι εξής: 1) Ηλεκτρονικής 2) Αυτοματισμού και Πληροφορικής 3) Τηλεπικοινωνιών

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ καθορίζονται από το Π.Δ. 346/8-6-89 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α)
• Ως απόφοιτος του Τμήματος, λόγω των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που διαθέτεις μπορείς να ασχοληθείς είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
• Επιπλέον έχεις το δικαίωμα να ενεργείς μόνος σου είτε ως μέλος επιτροπών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές κ.α.
• Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.04 Ηλεκτρονικών ΑΕΤΕΜ-ΤΕΙ –ΚΑΤΕΕ, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων (Κωδικός: Π.Ε. 17.08, Ηλεκτρονικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρονικής επιστήμης. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • MSc Computer Communication Networks
  • MSc Data Science and Analytics
  • MSc/ PGDip/ PGCert Building Information Modelling and Management
  • Master of Computer Science (MSc) – Software Engineering
  • MSc Computer Communication Networks
  • Master in Management (MIM) in e-Business and Marketing

ΤΕΙ Κρήτης

1655
16